06252022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

سوریه

دكتر يحيي العريضي سخنگوي هيأت اپوزيسيون سوريه در مذاكرات آستانه و مشاور هيأت عالي مذاكره‌كنندة اپوزيسيون، در مصاحبه با سيماي آزادي، رژيم آخوندي را اخلال‌گر مذاكرات براي دستيابي به راه حل سياسي دانست و بر همبستگي اپوزيسيون سوريه با مردم و مقاومت ايران براي افشاي جنايات رژيم در سوريه تأكيد كرد. دكتر يحيي العريضي در شروع اين مصاحبه با تشريح مداخلات تروريستي حكومت آخوندي براي حفظ رژيم اسد از شروع انقلاب سوريه، گفت: «بشار (اسد) سوريه را به (رژيم ايران) فروخت و آنها در همة امور دخالت كردند... (رژيم) ايران خواهان مداخلة سياسي در (اجلاس) مسكو، آستانه و آنكارا بود؛ البته نه به‌عنوان مدافع صلح، بلكه به‌عنوان يك اخلالگر. اين موضع ماست... (رژيم) ايران بخش مركزي مشكل است و نه بخشي از راه حل». سخنگوي هيأت اپوزيسيون سوريه دربارة مذاكرات آستانه، گفت: «ما براي كار روي مكانيزم‌هاي آتش‌بس به آستانه رفتيم... اميدواريم قبل از (دور بعدي مذاكرات)... از روسيه و تركيه پاسخ اين مكانيزم‌ها را دريافت كنيم، به‌طور خاص نسبت به سندي كه در رابطه با مكانيزم و مقررات آتش‌بس در سوريه به آنها ارائه كرديم...». وي با اشاره به استمرار نقض آتش‌بس در وادي بردي، مشاركت‌دادن رژيم آخوندي را در هرگونه اقدامي براي آتش‌بس مسخره توصيف كرد و سپس، گفت: «رژيم (اسد) به‌طور واقع خواهان هيچ‌گونه آتش‌بسي نيست... اگر آتش‌بس و صلح واقعي در سوريه برقرار شود، پروژة مسموم (رژيم) ايران نيز به پايان خواهد رسيد. نه تنها در سوريه، بلكه  اين بر پروژة (رژيم) ايران در چندين كشور عربي (ديگر) نيز تأثير دارد». دكتر يحيي العريضي در مصاحبه با سيماي آزادي اضافه كرد كه ما بايد به‌عنوان اپوزيسيون و گروه‌هاي سياسي انقلاب سوريه با ديگر رزمندگان آزادي و گروه‌هاي انقلابي، به‌خصوص گروه خانم رجوي رهبر اپوزيسيون ايران ارتباطات بيشتري داشته باشيم. «ما چندين‌بار با آنها ديدار كرده و در فعاليت‌ها(ي مشترك) شركت كرده‌ايم؛ ولي اين كافي نيست. چون (رژيم) ايران نقش وحشتناكي را در كشور ما ايفا مي‌كند و ما بايد با اپوزيسيون ايران هماهنگي كنيم تا بتوانيم با افراد ديگر در صحنة ايران ارتباط داشته باشيم و اين حكومت را افشا كنيم؛ (حكومتي كه منافع) تعداد معدودي از پاسداران و آخوندها را تأمين مي‌كند و عليه منافع مردم ايران به‌طور عام و انقلابيون در اپوزيسيون (ايران) تحت رهبري خانم رجوي به‌طور خاص اقدام مي‌كند. به‌نظرم ما بايد همكاري، ارتباطات و تلاش‌هاي بيشتري براي افشاي كساني داشته باشيم كه به اقدامات شيطاني عليه مردم ايران و مردم سوريه دست مي‌زنند».
نصر الحريري عضو هيأت سياسي ائتلاف ملي سوريه و از اعضاي هيأت اپوزيسيون در مذاكرات آستانه در مصاحبه با سيماي آزادي، ضمن تشريح كارشكني‌هاي حكومت آخوندي در مذاكرات مذكور، خواهان قاطعيت جامعة جهاني در برابر مداخلات جنايتكارانة رژيم در سوريه شد و بر همبستگي انقلابيون سوري با مردم و مقاومت ايران تأكيد كرد. نصر الحريري در اين مصاحبه در پاسخ به سئوالي دربارة حضور هيأت رژيم آخوندي در مذاكرات آستانه، گفت: «در كنفرانس آستانه موضع رژيم ايران همانند موضعش در صحنه بود. يك موضع بد و به معني دقيق كلمه منفي. آنها در كنفرانس دربارة ضربه‌يي كه به مردم سوريه وارد شد صحبت كردند اما فراموش كردند كه خود آنها بودند كه كشتند و آواره كردند و به رژيم اسد در ارتكاب همة اين جنايت‌ها كمك كردند. سياستي كينه‌توزانه و فرقه‌يي كه مردم سوريه و علاوه بر آن كشورهاي منطقه را نيز هدف قرار داده است. آنها در به تأخير افتادن انتشار بيانية سه‌جانبه‌يي كه بعداً منتشر شد دست داشتند و اصرار داشتند كه در بيانيه هرگونه عباراتي كه به انتقال سياسي اشاره دارد، حذف شود. آنها مي‌خواستند مرجع‌بودن قطعنامه‌هاي بين‌المللي در رابطه با پروندة سوريه ، ناديده گرفته شود. چرا كه با خواسته آنها همخواني ندارد. رژيم ايران و شبه نظاميانش مسئول مستقيم نقض آتش بس هستند. در رأس آنها شبه نظاميان حزب‌الله لبنان و شبه نظاميان عراقي قرار دارند كه در عمليات نظامي در وادي بردي شركت دارند. از نظر ما نيروهاي سپاه پاسداران و شبه نظاميان (رژيم) ايران هيچ تفاوتي با ساير شبه نظاميان تروريست مانند داعش و القاعده ندارند. چرا كه همة آنها داراي ايدئولوژي يكساني هستند نصر الحريري در رابطه با خواسته‌هاي اپوزيسيون سوريه پيش از دور بعدي مذاكرات در ژنو، تأكيد كرد: « جامعة جهاني بايد گام‌هاي قاطع و جدي در قبال تروريسم رژيم آخوندها در تهران بردارد. رژيمي كه عراق را خراب كرد و اكنون سوريه را خراب كرده، امنيت منطقه را بازيچه خود قرار داده، در يمن و بحرين و كشورهاي متعدد ديگري دخالت مي‌كند. شوراي امنيت بايد اقداماتي اتخاذ كند كه منجر به متوقف‌كردن نقش (رژيم) ايران بشود. شوراي امنيت بايد قطعنامه‌هاي روشني صادر كند كه استفاده از نيروي قهريه براي مهار كردن شبه نظامياني كه به اسم (رژيم) ايران در كشورهاي منطقه مي‌جنگند را مجاز كند. اين عضو هيأت سياسي ائتلاف ملي سوريه در مصاحبه با سيماي آزادي در ارتباط با همبستگي بين انقلاب سوريه و مردم و مقاومت ايران، گفت: «هماهنگي و همكاري ما با مقاومت ايران برقرار است و در سطح عالي است؛ ما خواستة برحق آنها را جهت آزادسازي كشور از رژيم آخوندهاي (حاكم بر) ايران تأييد مي‌كنيم. و بازگرداندن امور به مسير طبيعي خود و مقاومت ايران نقشي مهم و برجسته در آينده ايران دارد. ايراني كه به خود و به شهروندانش احترام بگذارد، بين آنها برابري ايجاد كند و براي شكوفايي اجتماعي و اقتصادي و ايجاد شكوفايي در تمام زمينه‌ها در داخل ايران تلاش كند و با تمام كشورهاي همجوار و همسايگان خود روابط دوستانه و برادرانه ايجاد كند و به‌عنوان يك عنصر فعال براي خدمت به منافع مردم ايران و منافع مردم منطقه در جامعة جهاني و پيمان‌هاي منطقه‌يي عمل كند؛ (ايراني كه) روش كنوني رژيم آخوندها را كاملا تغيير دهد، بطوري كه با شاخص‌ها و معيارهاي آزادي و دموكراسي و تفاهم و امنيت و برقراري صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي هم‌خواني داشته باشد.  براساس گزارش تلويزيون اورينت، محمد علوش رئيس هيأت اپوزسيون سوريه درمذاكرات صلح آستانه گروههای مخالف سوری گفت تاوقتي محاصره وجود دارد و زندانيان آزاد نشدند و وضعيت انساني فاجعه بار است و تا وقتي كه رژيم ايران و شبه نظاميان فرقه گراي آن شامل حزب الله لبنان و حزب الله عراق و 60گروه شبه نظامي شيعي در داخل خاك سوريه كشتار مي كنند، بحث در مورد مذاكرات و تفاهم برسر قانون اساسي مردود است. محمد علوش بارها تأكيد كرده است رژيم ايران و شبه نظاميانش بايد خاك سوريه را ترك كنند هيأت رزمندگان سوری به رياست محمد علوش، ضمن تاکید برلزوم کناره گيري اسد، تصریح کردند که هيچ نقشي براي رژيم ايران كه در كشتار مردم سوريه دست دارد، قائل نيستند. هم‌چنین  عصام الريس OSAM ALRIS، سخنگوي ارتش آزاد سوريه در مصاحبه با سي ان ان  عربي گفت: «رژيمهای ایران و سوريه تصميمي براي آتش بس ندارند,. چرا كه آنها  مستمرا به حملات خود به مناطق مختلف و عمليات پاكسازي قومي ادامه مي دهند». وي تأكيد كرد: «تاوقتي بيش  از 62 گروه شبه نظامي وجود داشته باشد كه براي رژيم ايران در خاك سوريه ميجنگند, ما اين رژيم رااشغالگر ميدانيم. آنها كشور ما را اشغال و مردم ما را آواره كرده اند, امكان ندارد كه رژيم ايران جزئي از راه حل باشد. بايد اين شبه نظاميان اخراج شوند و اين جزئي از توافق است, اين جزئي از مراحل آتش بس است». در خبر ديگري روزنامه لوموند در سرمقاله خود درباره مذاکرات صلح سوریه در آستانه نوشت: اختلاف نظراتی بین مسکو و آنکارا با رژیم ایران بروز کرده است. این رژیم بر این باور است که روسیه بیش از اندازه به متحد تازه خود ترکیه امتیاز داده و به همین دلیل بر بشار اسد فشار میاوردكه  بر مواضع آشتی ناپذیر خود، چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ سیاسی، پافشاری کند. در حالیکه مسکو مترصد یافتن راهی برای برون رفت «از موضع بالا» از منازعه سوریه است. لوموند افزود: اینکه مسکو متحد سوری خود را قانع ساخته در جریان گشایش مذاکرات، با فرماندهان اپوزیسیون سوریه پشت یک میز بنشینند، بسیار شگفت‌انگیز است. این نخستین بار از شروع منازعه است که با چنین رویدادی مواجه میشویم، عاملی که باعث نارضایتی رژیم بشار اسد شده است.
چهارشنبه, 29 دی 1395 ساعت 23:44

فاصله دوهفته اي اسد تا سقوط

خبرگزاري رويتر 17 ژانويه 2017 گزارش داد، سرگي لاوروف در كنفرانس مطبوعاتي روز سه‌شنبة خود گفت، وقتي روسيه در حمايت از بشار اسد در سوريه مداخله كرد، دمشق دو تا سه هفته تا سقوط فاصله داشت. به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، سرگي لاوروف وزير خارجة روسيه گفت، هدف مذاكرات آستانه تقويت آتش‌بس سوريه و وارد كردن فرماندهان صحنة اپوزيسيون به اين روند است. وي افزود، گروه‌هاي اپوزيسيون مسلح ديگر حق دارند به آتش‌بس بپيوندند و بسياري از آنها چنين درخواستي را ارائه كرده‌اند. لاوروف گفت: «ما اعتقاد داريم كه فرماندهان صحنه بايد به اعضاي تمام‌عيار اين روند تبديل شوند؛ به‌نظر من اين نبايد فقط به گروه‌هايي محدود باشد كه توافق آتش‌بس 29 دسامبر را امضا كرده‌اند؛ (بلكه) هر گروه مسلح ديگري كه خواهان پيوستن به چنين توافقاتي باشد، بايد از فرصت آن برخوردار بشود». لاوروف هم‌چنين گفت، از نظر مسكو به‌جاست كه نمايندگان ملل متحد و دولت جديد آمريكا به مذاكرات صلح سوريه در آستانه دعوت بشوند؛ و روسيه اميدوار است دولت ترامپ اين دعوت را بپذيرد.
دونالد ترامپ  رئيس‌جمهور منتخب آمريکا در مصاحبه با رسانه های  اروپایی عملکرد روسيه در سوريه  را «بسيار بد» توصیف کرد و گفت: اين اقدامها وضعيت انساني هولناكي را به وجود آورده است. ترامپ  در این مصاحبه ها به بهبود رابطه آمریکا و روسیه پس از استقرار دولت وی سخن گفت و افزود : با کاهش تحریمهای روسیه تلاش خواهد کرد زرادخانه اتمي آمريكا و  روسيه «به‌طور قابل ملاحظه‌اي کاهش پيدا کند».
مردم سوريه روز جمعه در شهرهاي مختلف اين كشور با شعار سرنگوني رژيم اسد، دست به تظاهرات زدند. مردم در اين تظاهرات هم‌چنين خواهان اتحاد نيروهاي اپوزيسيون در مبارزه با رژيم اسد شدند و حمايت خود را از شهروندان وادي بردي كه تحت حملات جنايتكارانة نظاميان اسد و عوامل حزب‌الشيطان وابسته به رژيم آخوندي قرار دارند، اعلام كردند. اين تظاهرات در شهرهاي مختلف استان ادلب و حومة دمشق، حومة حلب، حومة حمص و حومة درعا برگزار شد. از سوي ديگر خبرگزاري اسپوتنيك اعلام كرد: روسيه كاهش حضور نظامي خود در سوريه را شروع كرده است. رئيس ستاد عمومي نيروهاي مسلح روسيه روز جمعه گفت، طبق تصميم ولاديمير پوتين فرماندة كل قواي مسلح روسيه، وزارت دفاع شروع به كاهش نيروهاي مسلح خود در سوريه مي‌كند. به گفتة وي، كاهش نيروهاي نظامي روسيه، با بازگشت ناو هواپيمابر آدميرال كوزنتسوف از درياي مديترانه شروع مي‌شود. تلويزيون آر.تي. روسيه نيز در گزارشي در اين رابطه، خاطرنشان كرد: «ولاديمير پوتين رئيس‌جمهور روسيه، بعد از مذاكرات بر سر توافق آتش‌بس، دستور خروج بخشي از نيروهاي نظامي (روسيه) را از سوريه صادر كرد. وي گفت، اين فرصتي براي پايان‌دادن به شش سال رويارويي نظامي در (سوريه) به‌شمار مي‌رود». از سوي ديگر حملات نظاميان اسد و عوامل حزب‌الشيطان وابسته به رژيم آخوندي در وادي بردي در حومة دمشق در نقض آتش‌بس سراسري، هم‌چنان ادامه دارد. اما به‌رغم استمرار اين حملات، خبرگزاري رويتر گزارش داد كه نظاميان اسد و عوامل حزب‌الشيطان تاكنون هيچ‌گونه پيشروي تعيين‌كننده‌يي در وادي بردي نداشته‌اند. در همين حال اورينت‌نيوز طي گزارشي گفت كه عوامل حزب‌الشيطان براي دومين بار از ورود افسران روسي به وادي بردي ممانعت كردند. در عين حال به دنبال هشدار مولود چاووش اوغلو وزيرخارجه تركيه به رژیم آخوندی در مورد نقض آتش بس و به خطر انداختن گفتگوهای صلح سوریه، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، این درخواست را رد کرد و مدعی شد موضعگیری ترکیه وضعیت فعلی را پیچیده می‌کند. روزنامه الشرق الاوسط در این باره نوشت: رژیم ايران در خواست تركيه و روسيه بمنظور اعمال فشار به رژيم بشار اسد و همپيمانانش براي توقف نقض آتش بس بدست آمده توسط آنكارا و مسكو رد كرد و اظهارات مولود  چاووش اوغلو وزير امور خارجه تركيه  رادر اين زمينه را غير سازنده دانست. در همین حال، به گزارش خبرگزاري آناتولي، وزير خارجة تركيه در ديدار با آنتونيو گوترز دبيركل ملل متحد در نيويورك، خواهان توقف نقض آتش‌بس توسط رژيم اسد و گروه‌هاي متحد آن شد. چاووش‌اوغلو گفت همة موارد نقض آتش‌بس توسط رژيم اسد صورت مي‌گيرد و تركيه در تلاش است تا مانع از مقابله به مثل از سوي رزمندگان اپوزيسيون بشود. وي افزود: «البته در صورت استمرار (نقض آتش‌بس)... اين كار بسيار دشواري خواهد بود».
عوامل حزب‌الشيطان وابسته به رژيم آخوندي و نظاميان اسد، به‌رغم توافق آتش‌بس سراسري، به حملات جنايتكارانة خود درحومه دمشق ادامه مي‌دهند. عمر الشامي عضو هيأت مطبوعاتي وادي بردي در حومة دمشق، ظهر روز چهارشنبه در مصاحبه با سيماي آزادي، آخرين تحولات اين منطقه را تشريح كرد:
دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 17:06

شوراي امنيت و تحولات آتش بس

شوراي امنيت ملل متحد باتفاق آراي 15 عضو اين شورا، قطعنامة حمايت از آتش‌بس سراسري در سوريه را كه توسط دولت‌هاي روسيه و تركيه ارائه شده بود، به‌تصويب رساند. قطعنامة 2336 شوراي امنيت كه در اجلاس اين شورا در آخرين روز سال 2016 به‌تصويب رسيد علاوه بر حمايت از آتش‌بس سراسري درسوريه، به ارائة فوري، امن و بلامانع كمك‌هاي انساني به سراسر اين كشور فراخوان مي‌دهد و تأكيد مي‌كند، تنها راه حل بادوام براي بحران جاري در سوريه....، يك روند سياسي فراگير و تحت هدايت سوري‌ها بر پاية بيانية 30 ژوئن 2012 ژنو است... در اين قطعنامه هم‌چنين بر اهميت اجراي كامل قطعنامه‌هاي شوراي امنيت دربارة سوريه، به‌ويژه قطعنامه‌هاي 2254 و 2268 تأكيد شده و اجلاس آتي در قزاقستان بين نمايندگان اپوزيسيون سوريه و رژيم اسد، به‌عنوان گام مهمي پيش از شروع مجدد مذاكرات تحت حمايت ملل متحد در ژنو در 8 فوريه 2017 ذكر شده است. در اجلاس شوراي امنيت سازمان ملل، نمايندة انگلستان تأكيد كرد كه نظارت بر آتش‌بس در سوريه، حياتي خواهد بود. روسيه و تركيه بايد تضمين كنند كه چنين تدابيري، مستقل و هماهنگ با ملل متحد و گروه بين‌المللي حامي سوريه باشد. نمايندة فرانسه گفت، توافق روسيه و تركيه نقاط مبهمي نيز در بردارد؛ از جمله اين‌كه آيا رژيم اسد به‌طور واقع به آتش‌بس متعهد است يا خير؟ به گفتة وي، شوراي امنيت فهرست گروه‌هايي را كه شامل توافق آتش‌بس مي‌شوند دريافت نكرده است. نمايندة فرانسه تصريح كرد، هرگونه نظارت بر آتش‌بس بايد منطبق با پروتكل شوراي امنيت صورت گيرد. نمايندة آمريكا در سخنانش ضمن حمايت از آتش‌بس سراسري تأكيد كرد كه اين آتش‌بس نبايد به‌عنوان بهانه‌يي براي حملات ناموجه بيشتر به‌كار برود. وي در اين رابطه، نگراني خود را از حملات رژيم اسد و حزب‌الشيطان وابسته به رژيم آخوندي به وادي بردي در شمال غربي دمشق ابراز كرد، و افزود: «تصويب (قطعنامة) شوراي امنيت بايد به‌عنوان يك علامت قوي تلقي شود كه چنين حملاتي مي‌بايست متوقف شوند». هم‌چنين نمايندة اسپانيا كه رياست اين جلسه را برعهده داشت تأكيد كرد كه نظارت بر آتش‌بس بايد شفاف و بي‌طرفانه باشد و اطلاعات مربوط به آن، مي‌بايست به‌موقع به شوراي امنيت تحويل داده شود. مقاومت ايران ضمن محكوم كردن نقض آتش بس درسوریه توسط پاسداران و عوامل خامنه ای، باردیگرتاکید کرد، تا زمان خلع ید از فاشیسم مذهبی حاکم  برایران و اخراج همه عوامل آن از خاك سوريه،اين كشور روي صلح و آرامش نخواهد ديد. در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران آمده است: سپاه پاسداران و شبه نظاميان مزدورش به دستور خامنه اي ولي فقيه رژيم كه مخالف و ضرر كننده اصلي قرارداد آتش بس در سوريه است، تلاش مي كنند آتش بس را نقض نموده و كشتار مردم بيگناه را از سر بگيرند. در همين راستا سپاه پاسداران و مزدوران آن و ارتش اسد با ادامه حملات جنايتكارانه خود در منطقه «وادي بردي» در شمال غربی دمشق طي روزهای پنجشنبه و جمعه(۹ و ۱۰دی) در صدد به راه انداختن مجدد جنگ هستند. سپاه پاسداران براي مشروع جلوه دادن حملات خود مدعي است كه اين منطقه و اپوزيسيون مسلحي كه در آن مستقر است جزو قراداد آتش بس محسوب نمي شوند. در حاليكه توافق آتش بس شامل اين منطقه كه 100 هزار نفرجمعيت دارد نیز مي شود و نيروهاي مسلحي كه در آن هستند، نيروهاي بومي و جزو ارتش آزاد هستند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران می‌افزاید: پاسداران و ارتش اسد قصد دارند با بمباران و آتشباري سنگين اهالي را وادار به كوچ اجباري نموده و بافت جمعيتي حومه دمشق را تغيير دهند. مهمترين مركز تجمع نيروهاي سپاه در سوريه در پادگاني به نام شيباني در مجاورت «وادي بردي» است. محل درگيري و نقض آتش بس توسط پاسداران در فاصله بسيار كمي از اين پادگان قراردارد..بسياري از نيروهاي سپاه و مزدوران افغاني بعد از ورود به سوريه به اين پادگان فرستاده شده و از آنجا به نقاط مختلف سوريه توزيع مي شوند. نيروهاي افغاني و حزب الله لبنان مقرهاي جداگانه دارند. حفاظت از اين پادگان به عهده نيروهاي حزب الله لبنان است. مقاومت ايران ضمن محكوم كردن نقض آتش بس توسط پاسداران بار ديگر بر اين حقيقت تأکید مي كند كه تا زماني كه پاسداران و مزدوران آنها از جمله حزب الله از خاك سوريه خارج نشوند اين كشور روي صلح و آرامش نخواهد ديد، طرح آتش بس در معرض خطر جدي قراردارد و پاسداران جنگ و كشتار را از سر مي گيرند. ائتلاف ملي سوريه با صدور بيانيه‌يي، از تضمين‌كنندگان آتش‌بس خواست، به نقض آتش‌بس از سوي شبه نظاميان خامنه‌اي و نظاميان اسد و حملة به وادي بردي پايان بدهند. در اين بيانيه، آمده است: «ائتلاف ملي سوريه تأييد مي‌كند، تنها نيروهايي كه از منطقة (وادي بردي) در مقابل حملات جاري نيروهاي رژيم (اسد) و (رژيم) ايران و شبه نظاميان حزب‌الله دفاع مي‌كنند، گروه‌هاي ارتش آزاد سوريه هستند». ائتلاف ملي سوريه با افشای دروغپردایهای عوامل رژيم آخوندي، اضافه مي كند: اين ادعاهاي بي‌پايه، به‌روشني براي توجيه نقض آتش‌بس و حمله به وادي بردي صورت مي‌گيرد. در همین حال، رسانه‌های اپوزیسیون سوریه گزارش دادند به‌رغم آتش‌بس جنگنده‌های رژیم اسد روز یکشنبه بار دیگر منطقه وادی بردی در حومه دمشق را مورد حمله قرار دادند. هم‌چنین روز يكشنبه بوريس جانسون وزير خارجة انگلستان در يك تماس تلفني با دكتر رياض حجاب هماهنگ‌كنندة اصلي هيأت عالي مذاكرات اپوزيسيون سوريه، پيامدهاي نقض آتش‌بس توسط رژيم اسد و عوامل حزب‌الشيطان در وادي بردي را مورد بحث و بررسي قرار داد.
به گزارش اسوشیتدپرس درقطعنامه حمایت از آتش بس که توسط دولت روسیه به شوراي امنيت ملل متحد ارائه شد، و شنبه شب به اتفاق آرا تصویب رسید، آمده است كه تنها راه حل بادوام براي بحران كنوني در سوريه، يك روند سياسي فراگير و تحت هدايت سوري‌هاست كه بر پاية بيانية 30 ژوئن 2012 ژنو بنا شده باشد. اين قطعنامه هم‌چنين به دسترسي سريع، امن و بدون مانع به كمك‌هاي انسان‌دوستانه در سراسر سوريه فراخوان مي‌دهد. ويتالي چوركين سفير روسيه در ملل متحد گفت، كشورش بر اين عقيده است كه هفت گروه اصلي از رزمندگان سوري آتش‌بس را پذيرفته‌اند كه در برگيرندة 60 هزار نيرو هستند. وي گفت: «آنها بخش بزرگي از سرزمين سوريه را تحت كنترل خود دارند». از سوي ديگر وزير دفاع تركيه گفت، تاكنون موردي از نقض آتش‌بس كه بتواند اين توافق را تضعيف كند، وجود نداشته است. وي افزود:«بايد نسبت به اين موضوع بسيار مراقب باشيم... ما به‌همراه روسيه، تمامي گام‌ها را تحت نظر داريم تا اين آتش‌بس دائمي بشود و يك راه حل سياسي، مسير آيندة سوريه را هموار سازد». مولود چاووش‌اغلو وزير خارجة تركيه از رژيم آخوندي خواست مانع از نقض توافق آتش‌بس توسط عوامل خود در سوريه بشود. به گزارش روزنامة ديلي صباح تركيه، چاووش‌اغلو تأكيد كرد، «تركيه و روسيه تضمين‌كنندگان توافق آتش‌بس هستند كه توسط رژيم اسد و اپوزيسيون سوريه امضا شده است. وي هم‌چنين (رژيم) ايران را فراخواند كه از نفوذ خودش بر حزب‌الله و شبه نظاميان شيعي، به‌نحو مثبتي استفاده كند». رئيس جمهور تركيه نیز گفت :« ما فرصتي داريم كه خونريزي را در سوريه با يك راه حل سياسي متوقف كنيم، ما نبايد اين فرصت را ضايع كنيم، اين پنجره به روي صلح  نبايد بسته شود».  سي ان ان گفت: روسيه و تركيه توافق كرده اند كه آتش بس در سوريه را تضمين كنند.  نصر الحريري عضو ائتلاف ملي سوريه  در مصاحبه با تلويزيون العربيه گفت: «توافق آتش بس كه زير نظر روسيه وتركيه شروع شده است يك علامت آشكار و پيام هشدار است كه رژيم ايران بايد در حال حاضر براي اجراي آتش بس اقداماتي انجام بدهد و در آينده نيز خارج كردن شبه نظاميانش از سوريه را شروع كند».
جمعه, 10 دی 1395 ساعت 02:09

آتش بس سراسري در سوريه

بنا به گزارش رسانه هاي بين المللي، توافق آتش‌بس سراسري در سوريه كه توسط تركيه و روسيه اعلام شد، پنجشنبه شب ساعت ۲۴به‌وقت محلي به اجرا در آمد. ولاديمير پوتين رئيس‌جمهور روسيه روز پنجشنبه ضمن اعلام توافق آتش‌بس  و گفت: طرفین سه توافق را به امضا رسانده‌اند: يك توافق براي آتش‌بس، يك توافق بر سر جزييات اجراي آتش‌بس و توافق سوم پيرامون اعلام آمادگي براي شروع مذاكرات صلح. پوتين در عين حال اين آتش‌بس را شكننده ناميد و گفت كه مستلزم توجهات بسياري خواهد بود. وي هم‌چنين گفت، روسيه توافق كرده است كه حضور نظامي‌اش را در سوريه، كاهش بدهد. آسوشيتدپرس نيز گزارش داد: «ولادیمير پوتين... گفت (روسيه) بر سر آتش‌بس در سوريه، با تركيه به توافق رسيده است. پوتين گفت...، روسيه و تركيه تضمين‌كنندگان اين آتش‌بس خواهند بود... و متعاقب آن مذاكرات صلح بين حكومت اسد و اپوزيسيون (سوريه) برگزار مي‌شود». هم‌چنين وزير دفاع روسيه گفت اين آتش‌بس 62 هزار تن از نيروهاي رزمندة اپوزيسيون در سراسر سوريه را شامل مي‌شود. خبرگزاري اسپوتنيك گزارش داد، سرگي لاوروف وزير خارجة روسيه روز پنجشنبه گفت، نمايندگان ملل متحد براي مشاركت در اجراي توافقات راه حل سياسي در سوريه، دعوت خواهند شد. در همين حال، مولود چاووش‌اغلو وزير خارجة تركيه در مصاحبه با تلويزيون اين كشور خواهان خارج‌شدن عوامل حزب‌الشيطان وابسته به رژيم آخوندي از سوريه شد، و تاکید کرد: «همة شبه نظامیان خارجي بايد سوريه را ترك كنند. حزب‌الله بايد به لبنان باز گردد». وي مذاكرة تركيه با رژيم اسد را رد كرد، و افزود: «براي تركيه مذاكره با اسد منتفي است... ما هم‌چنان اعتقاد داريم رژيم سوريه كه منجر به مرگ 600 هزارتن از مردم شده است، نمي‌تواند انتقال سياسي را محقق كند». وزارت خارجة تركيه ضمن استقبال از توافق آتش‌بس گفت، سازمان‌هاي تروريستي تعيين‌شده توسط شوراي امنيت ملل متحد، مشمول اين توافق نمي‌شوند. وزارت خارجة تركيه در بيانية خود، افزود: «طرف‌هاي اين توافق متعهد به توقف تمامي حملات از جمله حملات هوايي و خودداري از توسعة سرزمين‌هاي تحت كنترل خود... شده‌اند...». ائتلاف ملي سوريه اعلام كرد، از توافق آتش‌بس سراسري حمايت مي‌كند و رزمندگان به آن پايبند خواهند بود، اما آنها در صورت نقض آن از سوي رژيم اسد و متحدانش، از خود دفاع خواهند كرد. احمد رمضان از ائتلاف ملي سوريه به آسوشيتدپرس گفت، اين آتش‌بس توقف حملات هوايي و توپ‌باران را شامل مي‌شود. مشاور قانوني ارتش آزاد سوريه، گفت: « آتش‌بس سراسري هيچ‌يك از مناطق تحت كنترل رزمندگان و هيچ‌يك از گروه‌ها در اين مناطق را مستثني نمي‌كند ». اسامه ابو زيد به خبرنگاران در تركيه گفت، مذاكرات صلح بر پاية بيانية ژنو 2012 صورت خواهد گرفت... «يعني (بشار) اسد در آينده حضوري نخواهد داشت». رؤساي جمهور تركيه و روسيه روز پنجشنبه در يك تماس تلفني آتش‌بس اعلام‌شده در سوريه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. كاخ كرملين اعلام كرد، ولاديمير پوتين و رجب طيب اردوغان تأكيد كردند كه آتش‌بس در سوريه، گروه‌هاي تروريستي و به‌ويژه داعش را شامل نمي‌شود. از سوی دیگر، رئيس جمهور ترکیه برحمایت این کشور از ارتش آزاد سوریه تاکید کرد. به گزارش روزنامة يني شفق تركيه، رجب طيب اردوغان گفت: «ارتش آزاد سوريه يك جنبش مقاومت است، نه یک گروه تروریستی. تركيه از ارتش آزاد سوریه حمايت مي‌كند و آنها را در سرزمين خودشان تنها نخواهد گذاشت». گزارشها حاکی از هلاکت ۱۴تن دیگر از پاسداران و شبه نظامیان خامنه ای در سوریه است. رسانه‌های حکومتی گزارش دادند اجساد چهار تن از پاسداران و عوامل اعزامی خامنه‌ای به سوریه که در جریان شراکت در کشتار و جنایت علیه مردم این کشور به هلاکت رسیده‌اند در تهران و مشهد به گور سپرده شدند. اورينت نیوز نیز گفت رسانه هاي لبنان از كشته شدن ۱۰تن از شبه نظاميان حزب الشیطان وابسته به رژیم آخوندی در غرب دمشق خبر دادند.  
سرجیو راموس کاپیتان تیم ملی فوتبال اسپانیا همبستگی خود را با درد و رنج کودکان سوریه اعلام کرد. وی در توئیتر خود همراه با عکس یک دختر بچه سوری که برادرش را حمل می‌کند، نوشت: در این روزهای شادی و همبستگی نباید همبستگی با کودکان سوریه را که مستحق هستند زندگی کودکانه خود را بگذرانند، فراموش کنیم‎. خاطرنشان می‌شود کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی و مرد سال فوتبال جهان نیز طی پیامی در حمایت از کودکان سوری اعلام کرد جهان در کنار شما، قهرمانان واقعی است، بنابراین امید خود را از دست ندهید. وی گفت: 'سلام، این پیام خطاب به کودکان سوری است. متوجه هستم رنج بسیار شدیدی متحمل می‌شوید. من یک بازیکن مشهور فوتبال هستم، اما قهرمانان واقعی شما هستید. امید خود را از دست ندهید، زیرا تمام جهان در کنار شماست'. وی همچنین وعده داده است که برای خانواده‌های حاضر سوریه کمک بشردوستانه؛ شامل مواد غذایی، پوشاک و تجهیزات پزشکی ارسال خواهد کرد
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 01:01

82 اعدام خياباني در حلب

به گزارش اورينت نيوز رزمندگان سوري در غرب حلب، 17 تن از عوامل وابسته به رژيم آخوندي را در منطقة عقرب به هلاكت رساندند و تلاش آنها را براي پيشروي در اين منطقه سد كردند. اورينت‌نيوز هم‌چنين از يك جنايت جديد عوامل اعزامي خامنه‌اي در شرق حلب خبر داد و گفت كه آنها روز جمعه شش تن از مردان جوان را در منطقة الصاخور اعدام كردند. اين منبع خاطرنشان كرد كه از دو هفتة پيش و در پي اشغال حلب، عوامل رژيم در مناطق ديگري از اين شهر نيز مردم را اعدام كرده بودند و ملل متحد از اعدام 82 شهروند غير نظامي در حلب خبر داده بود. به گزارش تلويزيون آر.تي. روسيه،  ولاديمير پوتين رئيس‌جمهور روسيه در كنفرانس مطبوعاتي پايان سال خود اعلام كرد، هدف بعدي در سوريه، يك آتش‌بس سراسري و توافق سياسي است. هم‌چنين خبرگزاري اسپوتنيك گزارش داد، ولاديمير پوتين و رجب طيب اردوغان... در يك تماس تلفني در روز جمعه توافق كردند كه پايان عمليات (انتقال در حلب)، شرايط لازم را براي انتقال به يك راه حل سياسي در سوريه هموار مي‌كند. در بيانية كاخ كرملين دربارة اين تماس، آمده است: «دو طرف خوشنودي خود را از پايان موفقيت‌آميز عمليات در حلب اعلام كردند. از اين رو، شرايط مساعد براي شروع روند صلح ايجاد شده است؛ (روندي كه) شامل آتش‌بس در سراسر كشور سوريه و انتقال به يك راه حل سياسي است». از سوي ديگر فيصل القاسم مجري معروف تلويزيون الجزيره در حساب توئيتر خود به نقل از منابع روسي خبر داد، روسيه و تركيه توافق كرده‌اند كه گروه‌هاي (وابسته به رژيم) ايران به تدريج از حلب و سپس از دمشق و حومة آن خارج بشوند. رئيس جمهور تركيه اعلام كرد عمليات ارتش تركيه به همراه رزمندگان ارتش آزادي براي تصرف كامل شهر (الباب) سوريه تقريبا تكميل شده وبه زودي اين منطقه تحت كنترل درمي آيد. به گزارش خبرگزاري فرانسه وزارت خزانه‌داري آمريکا طي بيانيه يي اعلام كرد شش مقام دولت اسد  و نيز مديران يک بانک روسي را به فهرست تحريم‌هاي خود افزوده است. وزير اقتصاد،  وزير نفت و رئيس بانک مرکزي رژيم اسد در ليست تحريم شدگان هستند . در اين فهرست همچنين نام ۹ مقام هيأت مديره بانک روسي تمپ‌با ديده مي‌شود که تأمين كننده خدمات مالي براي رژيم اسد  بوده اند.
اجلاس مجمع عمومی ملل متحد: تصویب قطعنامة تحقیق مستقل بین المللی درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه و محاکمه عاملان این جنایات به اتفاق آرا در عالیترین مرجع جهانی، اجماع جهانی درباره کیفرعاملان قتل عام و کشتار در سوریه که با مشارکت پاسداران وشبه نظامیان اعزامی خامنه ای صورت گرفته، و وجدان بشریت را جریحه دار کرده است. تلویزیون الجزیره : مجمع عمومی ملل متحد لایحه حسابرسی از جنایت کاران جنگی را تصویب کرد عالیترین مرجع جهانی با تصویب قطعنامه مهمی به تحقیق مستقل بین المللی در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه رای داد. درحالیکه وجدان بشریت معاصر از ابعادگسترده کشتار و قتل عام در سوریه و حلب، با مشارکت پاسداران و شبه نظامیان اعزامی خامنه ای، برانگیخته شده است؛ مجمع عمومی ملل متحد، قطعنامه‌یی را برای تشکیل یک گروه ویژة تحقیق، به‌منظور گردآوری شواهد، و محاکمة عاملان جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در سوریه، به تصویب رساند. قطعنامة مجمع عمومی سازمان ملل برای تشکیل ارگان تحقیق دربارة جنایات جنگی در سوریه که با حمایت 58 کشور ارائه شده بود، در اجلاس روز چهارشنبه مجمع عمومی با اکثریت 105 رأی مثبت در برابر 15 رأی منفی و 52 رأی ممتنع به‌تصویب رسید؛ رژیم آخوندی و رژیم اسد به این قطعنامه رأی منفی دادند. قطعنامه مذکور از سوی لیختن‌اشتاین ارائه شد و کشورهای فرانسه، انگلستان، آمریکا، آلمان، ایتالیا، عربستان، ترکیه و قطر در میان حامیان مشترک آن بودند. سفیر لیختن‌اشتاین در ملل متحد، گفت: «بی‌عملی ما این علامت را دارد که جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت قابل چشم‌پوشی هستند و عواقبی ندارند». در جلسة مجمع عمومی بشار جعفری نمایندة رژیم اسد، این قطعنامه را غیر قانونی و دخالت آشکار در امور رژیمش عنوان کرد و به‌شدت نسبت به آن به سوز و گداز پرداخت. اما نمایندگان کشورهای مختلف از تصویب قطعنامه استقبال و ادعاهای نمایندة رژیم اسد را رد کردند طبق قطعنامة مصوب ملل متحد، گروه ویژه، پرونده‌هایی را آماده خواهد کرد تا روندهای قضایی مستقل و منصفانه را مطابق استانداردهای قانون بین‌المللی، در دادگاه‌های ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی، تسهیل و تسریع کند. آماده‌سازی پرونده‌ها با همکاری کمیسیون تحقیقات ملل متحد صورت می‌گیرد که در سال 2011 تشکیل شد. قطعنامه از دبیرکل ملل متحد خواهان آن شده است که تشکیل ارگان مستقل تحقیق را به‌سرعت هماهنگ کند؛ دبیرکل سازمان ملل 20 روز فرصت خواهد داشت تا این گروه کاری را تشکیل بدهد. قطعنامة مصوب مجمع عمومی هم‌چنین از تمامی کشورها و طرف‌های درگیر در جنگ سوریه و گروه‌های جامعة مدنی می‌خواهد، همة اطلاعات و مستندات خود را به ارگان مذکور ارائه بدهند. تلویزیون الجزیره گفت : مجمع عمومی ملل متحد لایحه حسابرسی از جنایت کاران جنگی را تصویب کرد 105 کشور به این لایحه رای مثبت دادند. این قطعنامه به تحت پیگرد قرار دادن و محاکمه کسانی فرا می خواند که درارتکاب جنایت جنگی در سوریه دست داشته اند. الجزیره افزود : عربستان سعودی از این قطعنامه استقبال کرد و نماینده هیات عربستان در سازمان ملل گفت کشورش امیدوار است که این قطعنامه جنایت هایی که علیه مردم سوریه می شوند را کاهش بدهد ودر جلوگیری از کوچ اجباری شریک باشیم و به حضور نیروهای سپاه پاسداران رژیم ایران و شبه نظامیان تروریستی حزب الله در سوریه پایان بدهد. نماینده عربستان ابراز امیدواری کرد که این قطعنامه همه اقدامات جنگی را متوقف کند و محاصره همه شهرها ومناطق سوریه بدون هیچ گونه محدویت و شرط برداشته شود و عملیات کوچ اجباری را متوقف کند به گزارش الجزیره نماینده دائم قطر درسازمان ملل نیز درسخنان خود گفت: قطعنامه ای که امروز بااکثریت زیاد کشور تصویب شد پیام روشنی به همه آنهایی می دهد که اصول انسانی و قانون بین المللی انساندوستانه و حقوق بشر را نقض می کنند که آنها هرچقدر که طول بکشد ولی در مقابل عدالت قرار خواهند گرفت. الجزیره درگزارش دیگری گفت: «سازمان ملل تیمی را تشکیل خواهد داد که بر سر جنایات جنگی در سوریه تحقیق خواهد کرد… بشارجعفری (نمایندة رژیم سوریه) قبل از رأی‌گیری به مجمع عمومی، گفت: «تشکیل چنین مکانیسمی، دخالت آشکار در امور داخلی یک عضو ملل متحد است». در این گزارش الجزیره، روی دروغگویی و تقلب نماینده رژیم اسد انگشت گذاشت و خاطرنشان کرد:« در همین ماه (میلادی)، جعفری ضمن این ادعا که رژیم اسد به شهروندان حلب کمک می‌کند، عکسی را در شورای امنیت نشان دادکه مربوط به فلوجه در عراق بود و تقلبی که وسیعا در شبکه های اجتماعی افشا شد.
با خاتمه عمليات انتقال مردم و رزمندگان از شرق حلب با حمايت جامعة جهاني و شوراي امنيت، خبرگزاري آناتولي تركيه آمار مجموع رزمندگان سوري و شهروندان منتقل‌شده به مناطق امن و تحت كنترل اپوزيسيون سوريه را بيش از 45 هزار تن ذكر كرد. به گزارش الجزیره ، رزمندگان سوري نيز خروج آخرين ستون از حلب را تأييد كردند. عمليات انتقال از هفتة گذشته با كارشكني‌ها و جنايات مستمر عوامل اعزامي خامنه‌اي مواجه شد، اما ايستادگي رزمندگان و مردم حلب و كارزار جهانی و تظاهرات گستردة بين‌المللي و همچنين تصويب قطعنامة شورای امنیت ملل متحد براي اعزام ناظران سازمان ملل، توطئه‌هاي رژيم را به شكست كشاند. خبرگزاري فرانسه در گزارشي از تصويب قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد براي محاکمه مسئولان جنايت عليه بشريت در سوريه نوشت: سازمان ملل، تشكيل هيئتي را  براي تحقيق درباره جنايات جنگي در سوريه تصويب کرد.  بر اساس اين قطعنامه که چهارشنبه شب ۲۱ دسامبر در اجلاس مجمع عمومي ملل متحد تصويب شد، هيئتي براي تحقيق و گردآوري شواهد و مدارک وقوع جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت در سوريه تشکيل خواهد شد.وظيفه اين هيئت ،آماده کردن پرونده‌هاي ضروري براي پيگرد کيفري عاملان جنايات جنگي در محاکم و مجامع قضايي کشوري، منطقه‌اي و بين‌المللي، طبق حقوق بين‌الملل است. خبرگزاري فرانسه افزود: قطعنامه روز چهارشنبه سازمان ملل با مخالفت رژيم سوريه، دولت روسيه و رژيم  ايران روبرو شد و غلامحسين دهقاني، سفير رژيم ايران در سازمان ملل در نيويورک نيز تصويب اين قطعنامه را «نقض منشور ملل متحد و حاکميت ملي سوريه» خواند درهمين حال  دولتهاي فرانسه و انگلستان قصد دارند طرحي را به شوراي امنيت سازمان ملل پيشنهاد دهند که براساس آن، فروش هلي‌کوپتر به رژیم سوريه ممنوع شود و تحريم‌هاي مرتبط با سلاح شيميايي براي اين رژیم درنظر گرفته شود. اين طرح ١١ فرمانده نظامي ارتش سوريه را در فهرست سياه قرار داده است. در همين حال پايگاه خبر رساني  فاکس نيوز در مطلبی با تیتر «رژيم ايران نقش عمده  را در قتل عام حلب بازي مي كند»، نوشت:درحاليکه خشم عليه قتل عام در حلب به طور عمده متوجه بشار اسد بوده است، فعالين در صحنه مي گويند رژيم تهران يك فرمانده اصلي سپاه پاسداران خود را به صحنه درگيريها در حلب فرستاده و كمپهاي مخفي ايجاد كرده است و در آنجا مزدوران عراقي خود را آموزش داده تا شورشيان را در شهر حلب سوريه ريشه كن كنند. فاکس نيوز با درج عکسي از تظاهرات در ترکیه در همبستگي با مردم حلب مي نويسد: تظاهرات كنندگان درخلال تظاهرات عليه نقش رژيم ايران در حلب در نزديك كنسولگري رژيم ايران در استانبول تركيه، درحال شعار دادن هستند. در ادامه گزارش فاکس نيوز آمده است: بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط فاكس نيوز، نيروهايي كه درحال حاضر شهر حلب را كنترل مي كنند تحت فرماندهي سپاه پاسداران رژيم ايران قرار دارند و گروههاي نظامي تحت فرماندهي آن گروههای وابسته و مزدور رژیم ایران از قبيل حزب الله لبنان، شبه نظاميان عراقي و نيز شبه نظامیان شيعي از افغانستان و پاكستان هستند.
پنج شنبه, 02 دی 1395 ساعت 17:02

گزارشاتي از انتقال مردم حلب

روز چهارشنبه عمليات انتقال مردم و رزمندگان شهر حلب پس از يك تأخير بيش از 24 ساعته، مجدداً از سر گرفته شد. تأخير در حركت ستون‌ها باعث شد که هزاران تن از مردم باقي‌مانده در شرق حلب، به‌رغم شدت سرما، مجبور شوند در خيابان‌ها منتظر بمانند. بارش برف در روز چهارشنبه، بر درد و رنج آنها افزود. قبل از شروع مجدد عمليات انتقال، اورينت نيوز گزارش داد كه عوامل وابسته به حكومت آخوندي بار ديگر در عمليات انتقال مردم از شرق حلب كارشكني كرده‌اند. رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور تركيه، روز چهارشنبه در مقر رياست‌جمهوري از بانا العابد دختر بچة هفت سالة سوري و خانواده‌اش كه به‌تازگي از حلب خارج شده‌اند، استقبال كرد. اردوغان گفت، تركيه همواره در كنار مردم سوريه خواهد ايستاد. مصاحبه سيماي آزادي با عمر عرب-ازخبرنگاران حلب طبعاً از شهر حلب خارج شده ام، رژيم (اسد)  وهمه به مردم حلب فشار آوردند، به‌مدت 6 سال مناطق شهر تحت محاصره بودند، محله‌هاي شهر شاهد خشونت‌بارترين حملات بودند با حملات هواپيماها، بمباران‌ها و كشتارهاي روزانه. من خودم به‌عنوان يك فعال مطبوعاتي همين بمباران‌ها را با تمام جزيياتش ثبت مي‌كردم. ولي مرحله ايجاب كرد كه شهر حلب و محله‌هاي آن‌را ترك كنيم و اميدوارم كشور و خاكمان را دوباره بسازيم. چون شهر حلب آتش گرفته است؛اكنون من سلامت هستم، اما  انشاالله به حلب باز خواهيم گشت؛ از مقاومت ايران تشكر مي‌كنم كه در كنار مردم سوريه و به‌طور خاص در كنار اهالي شهر حلب ايستاد و با تشكر از همگي.   «عبدالاله فهد، دبيركل ائتلاف ملي سوريه گفت   حفظ منافع روسيه در سوريه با ادامة قتل سوريها نيست، بلكه با حمايت از درخواستهاي مردم سوريه و دست برداشتن از رژيمي فرسوده و شبه نظاميان فرقه اي است كه توان حفاظت از شهر كوچكي مثل تدمر در مقابل تهاجم را  ندارد،.  وي  تأكيد كرد   به رژيم ايران و مقاصد آن نمي توان اعتماد كرد . شبه نظاميان تروريستي وابسته به رژيم ايران توافق تخليه غير نظاميان از حلب را مختل كرده و برادامه راه حل نظامي اصرار دارند. وزیران خارجه اتحادیه عرب و همتایان اروپایی آنها در اطلاعیه‌ای که در اجلاس قاهره صادر شد نگرانی عمیق خود را از وخامت وضعیت انسانی در سوریه اعلام کردند و تهاجمات رژیم اسد به شهر حلب را به‌شدت محکوم کردند. این کشورها بر اهمیت صلحی فراگیر و دائمی در فلسطین بر اساس راه‌حل دو کشوری تأکید کردند آنها همچنین از دولت قانونی یمن به رهبری عبد ربه منصور هادی حمایت کردند و اعمال خودسرانه شبه‌نظامیان حوثی و عوامل علی عبدالله صالح و تشکیل دولتی نامشروع توسط آنها را محکوم کردند. علاوه براین، دخالتهای خارجی در عراق نیز توسط وزیران خارجه عرب و اروپا محکوم شد.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان