01212020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

عراق

بخشهايي از قسمت اول مصاحبه طارق الهاشمي با تلويزيون العربيه كه اساسا در باره ايران و دخالتهايش در عراق ميباشد  1-من در سال 2004 مواجه شدم با فراخوان برادران در حزب اسلامي كه از من خواستند دبيركل بشوم. من آنرا بارها رد كردم ولي گفته شد اگر اينكار را نكني، حزب اسلامي از بين خواهد رفت و تو مسئول چنين كاري هستي. 2-من در بغداد بودم و پشت تانكهاي آمريكايي وارد نشدم. همه افرادي كه بعدا مسند كار شدند، با تانكهاي آمريكا وارد عراق شدند. من با برمر ديدار نكردم، در شوراي حكومتي شركت نكردم. 3-در سال 2005 قانون اساسي عراق تنظيم شد. قرار شد تعديلات در اين قانون در مدت 4 ماه صورت بگيرد ولي بعدا چنين چيزي رخ نداد. لذا من از طرف حزب اسلامي به آن راي ندادم. 4-اولين اختلافات ما در سال 2005 ايجاد شد. در آن زمان اولين درگيري نظامي در فلوجه رخ داد. ما گفتيم اگر آمريكا ميخواهد به فلوجه تهاجم كند، ما از عمليات سياسي بيرون ميكشيم و اينرا به سفير آمريكا اطلاع داديم. 5-در باره نفوذ ايران در عراق و تنظيم قانون اساسي: بعد از دومين عمليات در فلوجه، ما يعني حزب اسلامي از دولت اياد علاوي بيرون كشيديم. در انتخابات و ساير كارها نيز شركت نكرديم. نفوذ ايران در نوشتن قانون اساسي، بسيار زياد بود. من از تعدادي متخصصان آمريكايي كه پيش‌نويس قانون اساسي را نوشتند، اين موضوع را سئوال كردم. من با زلواي خليل‌زاي در اين مورد و بحث تعديل قانون اساسي و اشكالاتي كه در آن وجود دارد، ملاقات داشتم. اين اشكالات بين عربهاي سني، بين اكراد، نه اينكه فقط بين شيعه و سني، بلكه بطور كل چنين اشكالاتي وجود داشت. من با سفير آمريكا صحبت كردم، او گفت برو با مسعود بارزاني صحبت كن، من به اربيل رفتم هيئتي شامل عدنان دليمي، محمود مشهداني و خودم در اين هيئت بوديم. با مسعود بارزاني و رهبران هر دو حزب كردي ملاقات كرديم تا پيرامون اين موضوع بحث كنيم. من توانستم آنها را قانع كنم كه هويت عربي عراق را در قانون اساسي حفظ كنيم. اينكه عراق عضوي از جامعه عرب و از اعضاي موسس آن است، اين در بحث ما در اربيل اتفاق افتاد. اختلاف ما با كردها بر سر چه بود؟ آيا ميخواهيم يك دولت مركزي قوي در بغداد ايجاد كنيم يا خير. بحث در مورد اختيارات بود. همه ما در سال 2005 موافق ايجاد يك دولت مركزي قوي در بغداد بوديم. بين ما و اكراد ايجاد شد، آمريكاييها اصلا وجود نداشتند. ما از يك بحران به بحران بزرگتري وارد ميشديم. 6-گروههاي شيعه طرفدار ايران مانع از ايجاد و انجام تعديلات در قانون اساسي شدند. آنها از اين جريان سوءاستفاده كردند، مبني بر عدم تمركز در قانون اساسي، انحراف واقعي شروع شد كه ولايت فقيه را در قانون اساسي تشكيل داد و ايجاد نمود. همه آنها الان مرجعيت دارند، الان مي بينيد كه حشد شعبي ميگويد مرجعيت ما در قم است و نه در عراق، حتي نه در نجف اشرف. همه اين انحرافات در سايه سكوت تعديل در قانون اساسي ايجاد شد. كليه مسائل بين دولت مركزي و اقليم مسكوت گذاشته شد. نتيجه اينكه الان نيروي نظامي پيشمرگه و يا امنيت (آسايش) در اقليم وجود دارد. لذا آنها هواپيما، تانك و ساير تسليحات را دارند. اين موارد در قانون اساسي مسكوت است. در قانون اساسي كرسي دولت مركزي قوي برسميت شناخته شده است. زماني كه احزاب وابسته به ايران، كليه كرسيهاي مربوط به دولت را بدست گرفتند، در نتيجه قانون اساسي به آنها خدمت كرده است. حتي در سال 2006 عبدالعزيز حكيم، استانهاي جنوب را تشويق كرد كه درخواست اقليم و فدراليته در جنوب و بصره بكنند. آنها ترس داشتند كه سنيها با كمك آمريكاييها، مجددا به نظام قبلي برگردند. ولي به مرور زمان، هيمنه احزاب شيعي وابسته به ايران بر دولت، باعث شد كه سنيها كنار گذاشته شوند. لذا همين موضوع تإكيد قانون اساسي بر يك دولت قوي مركزي در بغداد، به سود شيعيان كار كرد. بدين خاطر است كه آنها كليه درخواستهاي فدرالي را رد كردند. نوري مالكي به همين دليل بود كه درخواست استان ديالي مبني بر فدراليته را رد كرد. همين موضع را هم در باره صلاح‌الدين داشت. 7-چه كسي مراقد امامان در سامرا را منفجر كرد؟ ايران. اينكار به منظور تقسيم بين شيعيان و سنيها ايجاد كند. آنها سنيها را متهم كردند كه چنين كاري را انجام داده‌اند. از طرف مرجعيت، ابراهيم جعفري، احزاب شيعه، همه اين موضعگيري را كردند كه سنيها چنين كاري را كرده‌اند. حتي ژنرال كيسي در سال 2013 در آريزونا تصريح كرد، زماني كه اين انفجار رخ داد و دولت آمريكا در اين باره تحقيق كرد، به اين نتيجه رسيديم كه ايران چنين كاري را كرده است. او گفت من تمام پرونده و دلايل را به نوري مالكي كه در آن زمان نخست وزير بود، دادم، او گفت آيا شما مطمئن هستيد كه ايران چنين كاري را كرده است؟ من گفتم بله و اين دلايل من است، ولي نوري مالكي هيچ اقدامي در اين باره انجام نداد. ايران نياز داشت كه چنين كاري را بكند. و ميخواست سنيها و شيعيان را تقسيم كند، در ادامه تهاجمات به سنيها شروع شد. در همان روز انفجارهاي متعدد عليه سنيها رخ داد، شبه‌نظاميان شيعه با لباسهاي مشكي و سلاح جديد، مساجد سني را مورد تهاجم قرار دادند. در همان روز و روز بعد 177 مسجد سني آتش زده شده يا منهدم شده و ... افراد و خادمان اين مساجد كشته شدند، خانواده‌هاي سني آواره شدند. اين كارها يك توطئه بودند كه شعله آن با انفجار مراقد امامان شروع شد.  8-يك معمم شيعي در لندن است ميگويد خودروهايي كه فقراي شيعه در مدينه الصدر را ميكشت، زماني كه ما تحقيق كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه اين خودروها در ارتباط با ايران هستند. يك هيئت از طرف عراق به ايران رفته با قاسم سليماني ديدار كرده از او اين سئوال را پرسيدند، ما ميدانيم كه شما سنيها را ميكشيد، ولي چرا اين بار شيعيان را ميكشيد. او پاسخ داد زماني كه منافع ايران ايجاب كند، ما فرقي بين شيعه و سني نميگذاريم. در سال 2005 من يك گزارش را ديدم، اين گزارش در سال 2004 تنظيم شده و متعلق به گروه انصار اسلام است. خودروها از مرز ايران به سمت سليمانيه عبور كردند. اين خودروها و نفرات و رانندگان آنها بازداشت شدند، در اين خودروها مواد منفجره و دو ميليون دلار بود. من خودم به قره چولان رفته با طالباني در سال 2005 ديدار كردم. اين سئوال را از او كردم، آيا اين حادثه اتفاق افتاده است؟ او گفت بلي و من آنرا تحقيق كردم. اين خودروها از ايران با مواد منفجره به عراق ارسال شدند. توجيه رهبران ايران در اين باره، اين افراد عمليات انفجاري و ترور آمريكاييها را انجام ميدهند ولي چنين كارهايي فقط در مناطق سني‌نشين صورت ميگيرد. به اين معني كه آنها از مناطق كردي و شيعه دوري ميكنند، آنها دو كار را انجام ميدهند. آمريكاييها را ميكشند، و آنها را عليه سنيها تشويق ميكنند كه گويا سنيها هستند اينكار را انجام داده‌اند. لذا چنين كاري بين آمريكاييها و سنيها اتفاق افتاد. اين كار در حقيقت در سال 2004 رخ داده است. من باور دارم كه ايران در اين موضوع دست دارد. من خود طارق الهاشمي در سال 2007 زماني كه به ايران رفتم، با قاسم سليماني ديدار كردم. (در اينجا مجري برنامه را تمام كرد و گفت پيرامون اين موضوع در برنامه آينده صحبت ميكند.)
ترور دكتر عبدالقادر قيسي وكيل طارق هاشمي نايب رئيس جمهور عراق، رئيس تيم وكلاي سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف مزدوران رژيم آخوندي در عراق، در يك جنايت سبعانه ديگر، دكتر عبدالقادر القيسي حقوقدان و وكيل برجسته عراقي، وكيل دكتر طارق الهاشمي نايب رياست جمهوري عراق و رئيس تيم وكلاي سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف را ترور كردند.
22 اكتبر 2016 ـ در ششمين روز از عمليات ارتش عراق براي بازپس گيري شهر موصل از پيكارجويان گروه داعش, وزير دفاع ايالات متحده براي ديدار و گفت‌وگو با مقام‌هاي عراقي, در سفري از پيش اعلام نشده, روز شنبه وارد آن كشور شد. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس, ورود اشتون كارتر به بغداد دو روز پس از كشته شدن يكي از نيروهاي آمريكايي در اطراف موصل صورت مي‌گيرد, كه لازم است دستورالعمل‌هاي صادر شده براي ارتش آمريكا در اين نبرد بررسي شود. اين سفر همچنين يك روز پس از ديدار و گفت‌وگوهاي او با مقام‌هاي ارشد تركيه صورت مي‌گيرد, كه موضوع مورد مناقشه آنكارا و بغداد درباره حضور ارتش تركيه در عراق و نبرد موصل, يكي از محورهاي عمده آن گفت‌وگوها بود. اين سومين سفر وزير دفاع آمريكا به عراق در سال جاري ميلادي است, كه به منظور نظارت مداوم بر عملكرد نيروهاي نظامي آمريكا در آن كشور و افزايش فعاليت‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي به نيروهاي نظامي عراق انجام مي‌شود. اشتون كارتر در جريان دو سفر قبلي خود اعلام كرده بود كه كاخ سفيد قصد دارد سطح حضور نظامي ايالات متحده در عراق را افزايش دهد؛ از اين رو انتظار نمي‌رود وي در اين سفر بار ديگر به اين موضوع بپردازد. بيش از ۴۸۰۰ پرسنل ارتش آمريكا در عراق حضور دارند, كه صدها نفر از اين نيروها نقش حمايتي و مشاوره‌اي دارند و بيش از ۱۰۰ نفر هم نيروهاي ويژه هستند كه ارتش عراق را در عمليات نظامي همراهي مي‌كنند. با توجه به اين كه عمليات ارتش عراق براي آزادسازي موصل با حمايت ائتلاف بين المللي به رهبري آمريكا آغاز شده و همچنان جريان دارد, انتظار مي‌رود ابعاد اين عمليات محور عمده گفت‌وگوهاي وزير دفاع آمريكا در عراق باشد. سفر اين مقام ارشد دولت آمريكا به تركيه و عراق, نشانه‌اي از عزم كاخ سفيد براي حل و فصل اختلاف بين بغداد و آنكارا بر سر نقش نيروهاي ارتش تركيه در نبرد با گروه افراطي داعش در عراق, به ويژه در عمليات موصل, است. دولت عراق خواستار خروج نيروهاي نظامي تركيه از عراق است, اما آنكارا اصرار دارد كه نمي‌توان تركيه را از اين عمليات حذف كرد و نقش اين همسايه شمالي عراق را در مسير مبارزه با پيكارجويان افراطي داعش ناديده گرفت. وزير دفاع آمريكا روز گذشته در آنكارا گفت كه معتقد است تركيه بايد در نبرد موصل حضور داشته باشد و در اين زمينه با آن كشور توافق اصولي دارد, اما هرگونه تصميم گيري نهايي در اين باره نيازمند تاييد مقامات عراقي است.
حيدرعبادي روز دوشنبه فرمان شروع عمليات براي بيرون راندن داعش از موصل را داد خبرگزاري آسوشيتدپرس 17 اكتبر 2016 حيدرعبادي نخست وزير عراق روز دوشنبه شروع عمليات براي بيرون راندن داعش از موصل را علامت داد. بعد از خروج نيروي آمريكا از عراق در حدود 5سال قبل اين سرسخت ترين نبرديست كه عراق درگير آن مي شود. اشتون كارتر وزير دفاع اين را يك لحظه تعيين كننده در كارزار زدن آخرين ضربه به گروه داعش خواند. انتظار هست عمليات موصل براي عراق پيچيده ترين باشد. قبل از اعلان نخست وزير، سرلشگر حيدرفاضل به اي. پي گفت بيش از 25هزار نيرو شامل نيروي شبه نظامي از جنگجويان عشاير سني و شيعي در اين حمله شركت دارند كه از 5جبهه شروع شده است العبادي شروع عمليات موصل عليه داعش را اعلام كرد تلويزيون اسكاي نيوز 17 اكتبر 2016 نوشتاري: العبادي شروع عمليات موصل عليه داعش را اعلام كرد. شبه نظاميان حشد الشعبي اعلام كرد كه از عمليات موصل پشتيباني مي كند/ تركيه اعلام كرد كه 1500نفر عراقي را آموزش داده است كه آنها در عمليات موصل شركت مي كنند/ فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق: نبرد موصل تا چند هفته ادامه خواهد داشت. سازمان هاي بين المللي خواستار ايجاد گذرگاه امن براي خروج مردم موصل هستند تلويزيون اسكاي نيوز 17 اكتبر 2016 نوشتاري - اردوغان : ما هيچ مسئوليتي در قبال عملياتي كه در آن شركت نداريم بر عهده نمي گيريم/ اردوغان: ما از قرارگاه بعشيقه خارج نخواهيم شد و در عمليات موصل شركت خواهيم كرد/ اردوغان: تركيه نمي پذيرد كه جنگ مذهبي در منطقه شكل بگيرد./ نيروهاي عراقي بدون مقاومت قابل ذكر داعش پيشروي مي كنند./  نيروهاي پيشمرگه محور خازر را تقويت كردند./  شبه نظاميان حشد الشعبي و ارتش عراق در جنوب موصل پيشروي كردند/ داعش دانشگاه موصل را تخليه كرده است./  ۱.۲ مليون شهروند در موصل محاصره هستند./  عناصر داعش در موصل در خانه هاي مردم پناه گرفته اند ». عمليات موصل؛ وزير دفاع آمريكا مي‌گويد «لحظه تعيين‌كننده» فرا رسيد سايت راديو فردا 17 اكتبر 2016 پس از آن‌كه نخست‌وزير عراق از آغاز عمليات براي بازپس‌گيري موصل از حكومت اسلامي خبر داد، وزير دفاع ايالات متحده تاكيد كرده ايالات متحده و ائتلافي كه رهبري مي‌كند در نبرد سخت‌ِ پيش‌رو از نيروهاي امنيتي عراق و پيش‌مرگه‌هاي كرد آن كشور حمايت خواهند كرد. اشتون كارتر، وزير دفاع آمريكا، ۲۶ مهر ماه (به وقت ايران) در بيانيه‌اي گفته است لحظه‌اي تعيين‌كننده در كارزاري كه هدف آن شكست پايدار داعش است، فرا رسيده‌ . او افزوده مطمئن هستم كه شركاي عراقي‌مان بر دشمن مشترك ما پيروز خواهند شد و موصل و بقيه عراق را از نفرت و خشونت‌هاي برآمده از داعش، پاك خواهند كرد . به گفته آقاي كارتر، آمريكا و ائتلاف بين‌المللي در آمادگي كامل است تا از نيروهاي امنيتي عراق، پيش‌مرگه‌ها [ي كرد عراق] و مردم آن كشور حمايت كند . حيدر عبادي، نخست‌وزير عراق، در حالي كه در جمع شماري از افسران بلندپايه آن كشور حضور داشت، در خطابه‌اي تلويزيوني گفت عمليات براي بازپس‌گيري شهر موصل از گروه‌ موسوم به حكومت اسلامي (داعش) از بامداد روز دوشنبه، ۲۶ مهر ماه، آغاز شده‌است. موصل از بزرگ‌ترين شهرهاي عراق، مركز اداري استان نينوا در شمال آن كشور است. اين شهر، تابستان دو سال پيش، و در جريان پيشروي‌هاي عمده گروه داعش در عراق و سوريه، به تصرف شبه‌نظاميان افراطي در آمد. ... ‎ بنا به تخمين سازمان ملل ممكن است در اين عمليات يك ميليون نفر جابجا بشوند خبرگزاري آسوشيتدپرس 17 اكتبر 2016 بريت مك گرك فرستاده آمريكا به ائتلاف عليه داعش در پيامي توييتي گفت ما مفتخريم كه در اين عمليات تاريخي در كنار شما مي ايستيم. بنا به تخمين سازمان ملل ممكن است در اين عمليات يك ميليون نفر جابجا بشوند. تا كنون منازعات در عراق موجب بي خانماني 3 و 3دهم ميليون نفر شده است كه در حال حاضر در كمپها و مناطق غيررسمي ساكن شده اند. حيدرفاضل سرلشكر عراقي نسبت به اقدام بالقوه تركيه كه در ناحيه بشيكه شمال شرق موصل مستقر است ابراز نگراني كرد العبادي: هر نيروي نظامي ديگري كه بخواهد وارد موصل بشود دشمن محسوب شده وهدفش نجات داعش است  تلويزيون الجزيره 17 اكتبر 2016 نوشتاري فوري: عمليات موصل با شركت نيروهاي ارتش و پليس عراق و پيشمرگه و حشد الشعبي شروع شده است. عبادي مي گويد كه همه تلاشها براي متوقف كردن آزاد سازي موصل شكست خورده است و تنها نيروهاي ارتش و پليس وارد شهر مي شوند. هر نيروي نظامي ديگري كه بخواهد وارد موصل بشود دشمن محسوب شده و هدفش نجات تشكيلات دولت است. در ابتداي شروع عمليات موصل نيروهاي پيشمرگه هفت روستا را آزاد كردند
چهارشنبه, 03 شهریور 1395 ساعت 20:04

شبه نظامیان قاسم سلیمانی بدتر از داعش

جنايت شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران در فلوجه  خبرگزاری رویتر روز سه‌شنبه دوم شهریور در گزارشی از عملکرد جنایتکارانه شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران در عراق، در جریان تصرف شهر فلوجه نوشت: شبه‌نظامیان، بسیار بیشتر از آنچه مقامهای آمریکایی به‌طور علنی تأیید کرده بودند، به بازداشت، شکنجه و آزار سنیها روی آوردند.  بنا‌ به این گزارش بیش از 700 تن از اهل سنت عراقی، با گذشت دو ماه پس از بیرون راندن شبه‌نظامیان داعش از فلوجه، هم‌چنان ناپدید هستند.  به گزارش رویتر، شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران دست‌کم ۶۶ مرد اهل سنت را کشته و دست‌کم ۱۵۰۰ نفر دیگر را که از فلوجه می‌گریختند، مورد آزار و اذیت قرار دادند و هدف تیراندازی قرار داده و در چندین مورد سر آنها را از تن جدا می‌کردند.   خاطرنشان می‌شود تصاویری که از این شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران نشان داده می‌شود، مزدوران نیروی تروریستی قدس از جمله پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده این نیرو در کنار این شبه‌نظامیان دیده می‌شوند.
دبیرکل سازمان ملل خواستار پایان جنگ فرقه ای در عراق شد « سازمان ملل نسبت به دور جديد جنگ فرقه اي در عراق هشدار مي دهد و خواستار جلوگيري از آن مي شود به گزارش خبرگزاري رويتر يك مقام ارشد حقوق بشري سازمان ملل روز سه شنبه از عراق خواستار توقف انتقام كشيدن ازشهروندان توسط گروه هايي كه دركنار نيروهاي دولتي عليه داعش مي جنگند و تعيين سرنوشت صدهانفر شد كه مفقود شده اند. شاهدان مي گويند شبه نظاميان شيعي وابسته به دولت كه به ارتش در بازپس گيري فلوجه از دست داعش در اوايل ژوئن كمك كردند بيش از 600 مرد و نوجوان مسلمان سني را كه از شهر فرار كرده بودند، ربوده اند. زيد رعد الحسين كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل دربيانيه اي گفت ”مفقود شدن ها دركنار بدترين بمبگذاري در تاريخ بغداد درروز شنبه ”احتمال احياي چرخه اختناق كامل خشونت فرقه اي را افزايش مي دهد ”. . . . سازمان ملل پيش از اين از دولت عراق خواستار تضمين حسابرسي بر سر اتهامات بدرفتاري شده بود. چندين پرسنل نظامي دستگير شده بودند....».
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید شبه‌نظامیان شیعی مورد حمایت دولت عراق ۹۰۰ غیرنظامی را در جریان بازپس گیری فلوجه گروگان گرفته و ۴۹ نفر را در این میان کشته‌اند. خبرگزاری فرانسه به نقل از زید رعد الحسین، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می‌نویسد، شواهد آشکاری وجود دارند که نشان می‌دهند شبه نظامیان "کتائب حزب‌الله" در جریان پیشروی برای تصرف شهر فلوجه و بازپس گیری آن از دست داعش، صدها غیرنظامی را گروگان گرفته‌اند. زید رعد الحسین اعلام کرده که در اول ژوئن، اعضای کتائب حزب‌الله به روستای سقلویه در نزدیکی فلوجه ریخته‌اند. او با اتکاء به گفته‌های شهود می‌گوید نیروهای کتائب، بیرق‌های خود را زیر پرچم عراق پنهان کرده بودند و به سکنه ده با بلندگو اطمینان خاطر می‌دادند که بیمی از آنها نداشته باشند زیرا آمده‌اند که کمک‌شان کنند. اما آنها کمی بعد، زنها و بچه‌ها را به یک اردوگاه برده و مردها و جوان‌ها را به قصبات اطراف فرستاده‌اند. کسانی که بعدا نجات یافته‌اند گفته‌اند که وقتی از شبه‌نظامیان آب خواسته می‌شد، افراد تشنه را خفه می‌کردند، می‌کشتند و یا به قصد مرگ کتک‌شان می‌زدند. به نقل ازسایت  رادیو آلمان در گزارش سازمان ملل آمده که در پنجم ژوئن، بیش از ۶۰۰ نفر از مردان و پسران ناپدید شده را به اردوگاه مربوطه آوردند اما از سرنوشت ۹۰۰ نفر دیگر هیچ خبری نشد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل فهرستی از افراد ناپدید شده روستای سقلویه را تهیه شده که نام ۶۴۳ مرد و پسر جوان در آن است. از این تعداد ۴۹ نفر تیرباران شده‌اند و یا در اثر شکنجه از پای در آمده‌اند. این فهرست شامل۲۰۰ غیرنظامی ناپدید شده نمی‌شود. زید رعد الحسین می‌گوید این بار نخست نیست که چنین موردی در پیشروی‌های مشترک ارتش عراق و شبه‌نظامیان شیعی گزارش می‌شود: «اما مهیب‌ترین و جدی‌ترین آنهاست.» این دیپلمات اردنی نسبت به تکرار مورد مشابه در عملیات تدارک دیده شده عراق برای تصرف موصل نیز هشدار داده است. موصل آخرین شهر بزرگ عراق است که هنوز در تصرف داعش قرار دارد. سکنه سنی این شهر پیش‌تر تهدید شده‌اند که به خاطر همدستی و همکاری با داعش، در زمان بازپس گیری شهر با انتقام سختی روبرو خواهند شد. رعد الحسین چند هفته پیش‌تر نیز گفته بود که گروهی از مردم فلوجه در زمان فرار از مهلکه درگیری بین ارتش عراق و داعش، تجرییات وحشتناکی در آن سو داشته‌اند. او اما نامی از گروه خاصی نبرده بود.گردا‌ن‌های حزب‌الله عراق (کتائب حزب‌الله فی‌العراق) یکی دیگر از گروه‌های جنگجوی شیعه (وابسته به رژیم ایران )در عراق است که بیشتر اعضای آن را مقلدان محمدباقر صدر و خمینی دو تن از مراجع تقلید شیعه تشکیل داده‌اند. «کتائب حزب‌الله» در سال ۲۰۰۳ میلادی راه‌اندازی شد. این گروه با اینکه جزء مخالفان سرسخت صدام حسین بود، اما به شدت اشغال کشور به دست نیروهای خارجی را رد می‌کرد. «کتائب حزب‌الله» پس از سقوط صدام٬ نخستین عملیات ضد‌ آمریکایی خود را در تاریخ ۲۳ اکتبر سال ۲۰۰۳ در منطقه «بلدیات» شهر بغداد انجام داد و تا سال ۲۰۱۱ به انجام این نوع عملیات مبادرت می‌کرد. «گردان‌های حزب‌الله عراق» تنها گروه شبه ‌ظامی شیعه عراقی است که در لیست سیاه تروریستی ایالات متحده قرار دارد. پس از آغاز بحران سوریه، نیرو‌های «کتائب حزب‌الله» برای دفاع از حکومت بشار اسد وارد سوریه شدند که این حضور همچنین ادامه دارد. اعضای «گردان‌های حزب‌الله عراق» در حال حاضر در عراق و سوریه مشغول جنگ با مردم اهل سنت هستند.
دوشنبه, 14 تیر 1395 ساعت 11:44

300 كشته و زخمي در شب خونين بغداد

 « منابع خبري از افزايش قربانيان انفجارهاي شب گذشته در بغداد به 82تن خبر دادند. همچنين 200نفر در اين حملات زخمي شده‌اند.به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري اسپوتنيك، خبرگزاري رويترز اعلام كرد كه تعداد كشته‌ها و مجروحان حملات شب گذشته به حدود 300تن افزايش يافته است، اين خبرگزاري تعداد قربانيان در هر يك انفجارهاي مذكور را به طور مجزا اعلام نكرد.انفجار اصلي كه تلفات جاني زيادي را به دنبال داشت در محله الكراده در مركز بغداد رخ داد. اين منطقه شامل برخي مراكز دولتي و مقرهاي احزاب است. به عنوان مثال دفتر هيات سياسي فراكسيون "احرار" ، وابسته به جريان صدر، دفتر عمار حكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق، همام حمودي معاون اول رئيس پارلمان عراق در اين منطقه واقع است.اين انفجار در نزديكي حسينيه "عبدالرسول" رخ داده است.سرهنگ سعد معن، سخنگوي وزارت كشور عراق اظهار داشت كه انفجار اين خودروي بمب‌گذاري شده در اواسط شب گذشته رخ داد كه خسارت‌هاي زيادي به اماكن تجاري و مسكوني و نيز خودروهاي شهروندان رساند.معن تصريح كرد كه منطقه كراده در ساعات پاياني شب شاهد رفت و آمد گسترده جوانان و شهروندان براي رفتن به رستوران‌ها و تفرج‌گاه‌هاست. همچنين انفجار ديگري توسط يك بمب در نزديكي بازار "شلال" در منطقه "الشعب" در شمال بغداد رخ داد.گروه تروريستي داعش مسئوليت انفجارهاي بغداد را بر عهده گرفته است. داعش اعلام كرد كه انفجار در محله الكراده توسط يك عامل انتحاري صورت گرفت.در اين راستا حيدر العبادي، نخست وزير عراق متعهد شد كه عاملان اين انفجارها را قصاص كند و وي در عين حال تاكيد كرد كه پيروزي بسيار نزديك است.دفتر اطلاع‌رساني العبادي اعلام كرد كه حيدر العبادي از محل انفجار تروريستي در كراده بازديد و تهديد كرده كه عاملان اين حملات را مجازات كند.العبادي افزود: عاملان اين حملات بعد از اينكه در ميدان جنگ شكست خوردند دست به اين انفجارها به عنوان تلاشي نااميدكننده مي‌زنند ».
منابع امنیتی عراق، اعلام کردند که در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه کراده 82 نفر جان خود را از دست دادند. این انفجار در یک منطقه پر رفت و آمد اتفاق افتاد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که تعداد قربانیان حملات شب گذشته به 82 کشته و 200 زخمی افزایش یافته است. منطقه الکراده شامل برخی مراکز دولتی و مقرهای احزاب است. گروه تروریستی داعش، در بیانیه ای که بر روی اینترنت منتشر کرد، مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. این گروه می گوید که انفجار انتحاری بوده است. این حادثه در حالی اتفاق افتاد که نیروهای مسلح مشترک عراق، از پیشروی خود در جنگ نینوی خبر دادند.
جمعه, 21 خرداد 1395 ساعت 23:15

هشدار اوباما به العبادي

« به نقل از ميدل ايست آنلاين اكنون درگيريهاي فلوجه با فرماندهي رژیم ايران و گروههاي وابسته به آن روي زمين مديريت مي‌شود و تصاوير رهبران رژیم ايران يعني خميني جلاد و خامنه‌اي جنایتکار در جبهه‌هاي فلوجه در كنار شعارهاي ايراني ديده مي‌شود.اين سايت خبري در ادامه نوشت: ادامه اين اوضاع بود كه باراك اوباما رئيس‌جمهوري آمريكا را واداشت تا به حيدر العبادي هشدار بدهد و در يك كلام به او بگويد: " يا آمريكا را انتخاب كن يا گروههاي وابسته به ايران" . به دنبال اين هشدار بود كه پيشروي الحشد الشعبي به سمت فلوجه متوقف شد.
چهارشنبه, 19 خرداد 1395 ساعت 09:51

جنگ فلوجه داعش جديدي را بوجود خواهد آورد

« روزنامه ساندي تايمز ، در گزارشي از هشدار مقامات نظامي آمريكايي به دولت عراق مبني بر اينكه حملات بازپس گيري فلوجه، شايد به ظهور نسخه ديگري از گروه داعش بيجامد، خبر داد.اين روزنامه در گزارش خود گفته است : در حالي كه حيدر العبادي نخست وزير عراق نسبت به اجتناب از فرقه گرايي ضمانت داده است، آمريكا نيز نگراني خود را از از بوجود آمدن نسخه جديدي از داعش در عراق به دليل خشم سني ها، در صورت پيروزي نيروهاي عراقي در فلوجه، ابراز داشته است.بر اساس اين گزارش، العبادي به رغم مقاومت عناصر داعش، هفته پيش گفته است كه ظرف چند روز آينده، پرچم عراق در داخل فلوجه برافراشته خواهد شد.ساندي تايمز افزود كه نيروهاي عراقي و شبه نظاميان و نيروهاي ائتلاف، در مقابل 900نفر از عناصر داعش در داخل فلوجه صف آرايي كرده اند. اين در حالي است كه هم اكنون 50هزار نفر مردم فلوجه درون اين شهر هستند.بر اساس برخي گزارش هاي نظامي آمريكايي، عناصر داعش، براي جلوگيري از پيشروي نيروهاي مهاجم، اطراف شهر را مين گذاري كرده اند. همچنين برخي منازل در فلوجه مملو از مواد منفجره شده است كه در صورت ورود نظاميان اين منازل منفجر شده و نيمي از منطقه را ويران خواهد كرد ».
به گزارش خبرگزاري رويترز، يان اگلند، دبير كل شوراي پناهجويان و از مسئولين ارشد هماهنگي اقدامات بشردوستانه ملل متحد در منطقه، ۱۱ خرداد ماه، هشدار داده كه يك فاجعه در راه است « سازمان ملل هشدار داده است كه شبه‌نظاميان حكومت خودخوانده اسلامي از غيرنظاميان در فلوجه به عنوان سپر انساني استفاده كنند. نيروهاي نظامي و امنيتي عراق در حال انجام عمليات بزرگي عليه اين گروه براي بازپس‌گيري كامل شهر هستند.به نقل از رادیو فردا ،سازمان ملل مي‌گويد گزارش‌هايي وجود دارد كه گروه حكومت اسلامي (داعش) صدها خانواده را جمع كرده و مي‌خواهد از آنها در مركز شهر به عنوان سپر انساني استفاده كند. اين بار اول نيست كه داعش دست به چنين اقدامي مي‌زند.به گزارش خبرگزاري رويترز، يان اگلند، دبير كل شوراي پناهجويان و از مسئولين ارشد هماهنگي اقدامات بشردوستانه ملل متحد در منطقه، ۱۱ خرداد ماه، هشدار داده كه يك فاجعه در راه است .آقاي اگلند گفته است طرف‌هاي درگير، پيش از آنكه خيلي دير شود و افراد بيشتري كشته شوند، بايد خروج امن غيرنظاميان را تضمين كنند .با اين همه به نظر مي‌رسد بسياري از شهروندان غيرنظامي همچنان در شهر گير افتاده‌اند. سازمان ملل متحد مي‌گويد شماري در حدود ۳۷۰۰ نفر موفق شده‌اند طي هفته گذشته از شهر فرار كنند؛ آن‌هم كساني كه عمدتا ساكن مناطق حاشيه‌اي اين شهر بودند.آريان رومري، سخنگوي سازمان امور پناهجويان ملل متحد، گفته است مي‌دانيم كه [شبه‌نظاميان داعش] از خروج غيرنظاميان جلوگيري مي‌كنند ....».
17 شهروند عراقی سنی در منطقه کرامه در اطراف فلوجه روز شنبه 28 مه به دست شبه نظامیان بسیج مردمی یا «حشد الشعبی » وابسته به ایران در شرق فلوجه به طور فجیعی کشته شدند. شبه نظامیان موسوم به حشد الشعبی که از سوی سپاه پاسداران ایران شاخه برون مرزی حمایت می شوند این افراد را به اتهام وابستگی به داعش بازداشت و سپس در ملاء عام سر بریدند. شبه نظامیان حشد الشعبی که دیدگاهی فرقه‌گرایانه ای نسبت به سنی‌ها دارند ، تمام مساجد سنی‌ها در اطراف فلوجه را ویران کردند. اقدامات حشد الشعبی در تخریب مساجد سنی ها و اعدام 13 جوان در الکرامه در اطراف فلوجه با محکومیت اغلب نهادهای مدنی حقوق بشری و مذهبی در عراق شده است. هیئت علمای عراق، با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن جنایت های «حشد الشعبی» در تخریب مساجد و قتل عام سنی ها اعلام کرد که شبه نظامیان حشد الشعبی و کسانی که آن نهاد را اداره می کنند، به بهانه مبارزه با داعش خط مشی فرقه‌گرایانه ایران در عراق را اجرا می کند. فرماندهان سنی در نیروهای عراق نیز با محکوم کردن این اقدامات «جنایتکارانه » حشد الشعبی مورد حمایت ایران اعلام کردند که این اقدامات هیچ تفاوتی با اعمال جنایتکارانه داعش ندارد. در همین حال صباح الكرحوت، رئیس شورای استانی انبار، در تماس با العربیه گفت:« عصائب اهل الحق شاخه ای از حشد الشعبی، اقدام به تخریب مسجد بزرگ کرامه کردند. این عناصر فرقه گرا همچنین مسجد ابراهیم حسین در منطقه رشاد در شرق فلوجه، مسجد بزرگ الروفه را سوزانده و خانه های مسکونی را غارت کردند. جنایات حشد الشعبی باعث شد که فرماندهی کل ارتش عراق برای جلوگیری از خطر جنگ فرقه‌ای ‌دستور خروج فوری آنها از مناطق فلوجه را صادر کند و این مناطق آزاد شده را به فرماندهی عملیات بغداد، و بسیج قبایل سنی عراق تحویل دهند. العربیه
پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 08:16

تحولات درگيري در فلوجه عراق

جنگ درفلوجه يك جنگ فرقه‌ای شده، زيرا شبه نظاميان شيعي را به صحنه آورده اند، سي ان ان در گزارشي در باره درگيريهاي فلوجه در عراق گفت : شوراي استان الانبار از دولت عراق خواسته است شبه نظاميان بسيجي موسوم به حشد الشعبي را از صحنه اين درگيريها خارج کند زيرا آنان شهروندان بيگناه را مي كشند.سی ان ان افزود: نيروهاي عراق درحال فشار براي بازپس گيري فلوجه هستند که از دوسال پيش بدست داعش افتاده است، آنچه وضعیت را پیچیده کرده این است که بنا به گفته سازمان ملل و دولت عراق، بيش از 75000 شهروند در این شهر هستند و دولت عراق به ساكنان توصيه كرده تا از كريدورهاي امنی که ايجاد شده، ازشهر خارج شوند. ولي ظاهراً داعش مانع خروج مردم مي شود و موضوع پيچيده ديگر اين است که شوراي استان الانبار كه فلوجه نيز درآن قرار دارد، از دولت عراق خواسته است حشدالشعبي یا شبه نظامیان بسیجی را عقب بكشد چرا که آنها به مناطق مسكوني شهروندان در فلوجه شليك مي كنند و مردم بيگناه را مي كشند. لذا شورای استان الانبار خواستار خارج کردن نیروهای بسیجی از صحنه هستند و این که عشاير سني متعلق به دولت و ارتش عراق، جایگزین آنها شوندتلويزيون سي ان ان در گزارش ديگري نير به نقل از تحليلگران خود گفت : جنگ درفلوجه يك جنگ فرقه‌ای شده، زيرا شبه نظاميان شيعي را به صحنه آورده اند، حال آنکه که قبلا در نبردهاي رمادي از آنها استفاده نكرده بودند زيرا نگران حساسيت سنيها نسبت به آنها بودند. ولي اکنون که از آنها استفاده مي کنند، سني ها بسيار بدبين هستند و مي گويند اينها جوخه هاي مرگ هستند و آنچه درجريان است اين است که جنگ در فلوجه براي آنها مانند يك جنگ فرقه يي است و سني ها به نيروي بسيج به عنوان تهديدي عليه موجوديت خود نگاه مي كنند.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان