08012021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

عراق

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 08:16

تحولات درگيري در فلوجه عراق

جنگ درفلوجه يك جنگ فرقه‌ای شده، زيرا شبه نظاميان شيعي را به صحنه آورده اند، سي ان ان در گزارشي در باره درگيريهاي فلوجه در عراق گفت : شوراي استان الانبار از دولت عراق خواسته است شبه نظاميان بسيجي موسوم به حشد الشعبي را از صحنه اين درگيريها خارج کند زيرا آنان شهروندان بيگناه را مي كشند.سی ان ان افزود: نيروهاي عراق درحال فشار براي بازپس گيري فلوجه هستند که از دوسال پيش بدست داعش افتاده است، آنچه وضعیت را پیچیده کرده این است که بنا به گفته سازمان ملل و دولت عراق، بيش از 75000 شهروند در این شهر هستند و دولت عراق به ساكنان توصيه كرده تا از كريدورهاي امنی که ايجاد شده، ازشهر خارج شوند. ولي ظاهراً داعش مانع خروج مردم مي شود و موضوع پيچيده ديگر اين است که شوراي استان الانبار كه فلوجه نيز درآن قرار دارد، از دولت عراق خواسته است حشدالشعبي یا شبه نظامیان بسیجی را عقب بكشد چرا که آنها به مناطق مسكوني شهروندان در فلوجه شليك مي كنند و مردم بيگناه را مي كشند. لذا شورای استان الانبار خواستار خارج کردن نیروهای بسیجی از صحنه هستند و این که عشاير سني متعلق به دولت و ارتش عراق، جایگزین آنها شوندتلويزيون سي ان ان در گزارش ديگري نير به نقل از تحليلگران خود گفت : جنگ درفلوجه يك جنگ فرقه‌ای شده، زيرا شبه نظاميان شيعي را به صحنه آورده اند، حال آنکه که قبلا در نبردهاي رمادي از آنها استفاده نكرده بودند زيرا نگران حساسيت سنيها نسبت به آنها بودند. ولي اکنون که از آنها استفاده مي کنند، سني ها بسيار بدبين هستند و مي گويند اينها جوخه هاي مرگ هستند و آنچه درجريان است اين است که جنگ در فلوجه براي آنها مانند يك جنگ فرقه يي است و سني ها به نيروي بسيج به عنوان تهديدي عليه موجوديت خود نگاه مي كنند.
« هيأت ارويايي بعد از ديدار با مسعود بارزاني رئيس ايالت كردستان با مفتي ديار عراق شيخ رافع الرفاعي در اربيل ديدار كردند. به نقل از تلويزيون التغيير الرفاعي از جامعه جهاني خواست كه شبه نظاميان فرقه گرا در ليست تروريستي قرار بگيرند و محاصره مناطق در عراق برداشته شود و به مردم كمك رسانده شود. او هم‌چنين خواستار بازگشت آوارگان به خانه هايشان شد. الرفاعي در اين ديدار خواستار متوقف كردن اعدام توسط دستگاه قضايي فاسد عراق شد كه بيگناهان را هدف قرار مي دهد.....الرفاعي درباره فلوجه گفت كه دولت و نيروهاي مسلح و شبه نظاميانش يك محاصره ظالمانه عليه فلوجه اعمال كرده اند و انواع گلوله و موشك و بشكه هاي انفجاري روي سر آنها مي ريزند. وي مجدداً از جامعه جهاني خواست كه مشكل عراق را حل وفصل كنند و عراقيان را از آن چه كه او آن‌را تفاله توصيف مي كرد و خودشان را در كادر دولتهاي پياپي نشان داده اند رها كنند».
« سليم الجبوري رئيس مجلس اعلام كرد كه تعطيلات دوره قانونگذاري مجلس يك ماه به تاخير افتاده است و نمايندگان نزديك مي گويند كه مجلس در ابتداي هفته آينده يك جلسه كامل برگزار خواهد كرد.گزارش تلويزيون العربيه الحدث: بحران مجلس عراق در دور كور افتاده است و رئيس مجلس تلاش مي كند كه زمان بيشتري به‌دست بياورد كه اينكار از طريق به تاخير انداختن تعطيلات محقق شده است، منابع پارلماني تأكيد كردند كه مجلس نمي تواند جلسه خود را برگزار كند زيرا كه حد نصاب ندارد مگر اين كه نمايندگان كرد و فراكسيون صدر نيز در جلسه حضور داشته باشندتا اين كه در اين جلسه كه در ابتداي هفته آينده خواهد بود به دولت تكنوكرات راي داده شود به‌خصوص اين كه نخست وزير با نيروهاي سني و كردي درباره تغيير دولت به تفاهم هايي رسيده است. نمايندگان ائتلاف دولت قانون كه اكثريت جبهه اصلاح را تشكيل مي دهند نسبت به برگزاري جلسه در هفته آينده ترديد دارند... برخي مي گويند كه اين بحران مي تواند توسط رئيس جمهور مهار شود... نيروهايي از اتحاد نيروها گفتند كه به حكم دادگاه درباره مشروعيت جلسه مجلس (جلسه اي كه بدون حضور معترضين برگزار شد) پاسخ داده اندمجري: تلاشهاي زيادي در جريان است تا اين كه نيروهاي جمع شوند و مجلس برگزار شود...».
« در بغداد شعار عليه ايران داده شد, تظاهر كنندگان ميگفتند ”من عراقي هستم, ايراني بايستي اخراج شود“». « به نقل از الحدث ،تظاهرات جمعه مردم عراق در چهل و يكمين هفته خود در بغداد و استانهاي نجف، بابل، كربلاء، واسط، ذيقار، بصره، ميسان و ديوانيه در ميان تدابير شديد امنيتي با شعارهايي عليه دخالت رژيم ايران در عراق و اجراي اصلاحات، تشكيل دولت تكنوكرات و مبارزه با فساد برگزار شد. جريان صدر تظاهرات در بغداد و استانها را در محل برپايي نماز جمعه شامل مدينهالصدر، جسر ديالي، زعفرانيه و تاجي برگزار كرد (العراقيه و العربيه).تظاهر كنندگان بر خواسته خود كه دولت تكنوكرات و ضرورت از بين بردن سهميه بندي فرقه اي و حاكميت احزاب بود تأكيد كردند (العربيه الحدث). به گزارش خبرگزاري المدي يك منبع در وزارت كشور عراق گفت: ”نيروهاي امنيتي اقدام به بستن وروديهاي بغداد كرده و مانع ورود و خروج خودروها شدند. نيروهاي امنيتي پلهاي السنك و الجمهوري و پل دو طبقه كه منتهي به منطقه سبز مي شوند را با بلوكهاي سيماني بستند. به گزارش العربيه الحدث و العربيه تظاهركنندگان در ميدان تحرير كه از جريانات مدني بودند شعارهايي عليه رژيم ايران سر دادند و گفتند: ”من عراقي ام - ايراني بيرون برود”.گزارشگر العربيه گفت: در ميدان تحرير مردم و جنبشها و فعالين مدني عليه نفوذ (رژيم) ايران در عراق شعار دادند و اين يك نقطه تحول و نكته قابل توجه مي باشد. برخي مي گويند كه موضع گيري ولايتي باعث تحريك جامعه عراق شده است زيرا كه او عراقيان را با شبه نظاميان بسيج تهديد كرده بود و گفته بود كه براي شبه نظاميان سخت نيست كه در مقابل برخي كه آنها را غيرمسئول و ناآگاه توصيف كرده بود بايستند. مطشر السامرائي پارلمانتر اتحاد نيروهاي عراقي در مصاحبه با العربيه الحدث در پاسخ به اين سؤال كه امروز صداهاي جديدي در جامعه شنيده مي شود كه خواستار اخراج ايران از عراق هستند، به نظر شما نفوذ رژيم ايران در اين موضوع چقدر است؟ گفت: همه مردم عراق مي دانند كه دخالتها در امور عراق لحظه مره است و رژيم ايران در امور كوچك و بزرگ دخالت مي كند و اين براي كسي پوشيده نيست. ما بارها گفتيم كه مشكلات عراق بايد در بين عراقيان حل وفصل شود.-علاوه بر بغداد تظاهرات در ساير استانهاي جنوبي عراق بر انجام اصلاحات و مبارزه با فساد متمركز بود. در بابل تظاهركنندگان خواستار اصلاح نظامي سياسي و قضايي در كشور و محاكمه فاسدان و سارقان اموال عمومي شدند(التغيير).در واسط صدها تظاهركننده خواستار اصلاحات همه جانبه و تشكيل دولت تكنوكرات شدند.در كوفه تظاهر كنندگان كه از جريان صدر بودند شعار”نه نه به فساد، نه نه به شبه نظاميان گستاخ“ سر دادند. (خ.المدي).در بصره و ديوانيه نيز هواداران جريان صدر بعد از نماز جمعه تظاهرات كرده و خواستار تشكيل دولت تكنوكرات، دوري جستن از سهميه بندي و مبارزه با همه اشكال فساد و سوء استفاده از اموال عمومي و تحويل دادن فاسدين به قضائيه شدند تظاهر كنندگان تأكيد كردند خواستار اصلاح نظام سياسي در كشور و حسابرسي از فاسدان واصلاح نظام قضايي مي باشد (نينا-التغيير). ».
  يك ديپلمات آمريكايي: افزايش تنش جريان صدر جنگ بين شيعه عراقي را شعله ور خواهد نمود. رابرت فورد سفير سابق آمريكا در سوريه گفت افزايش تنش اخير توسط هواداران جريان صدر, دو احتمال را در پي خواهد داشت: 1-نزاع احتمالاً مسلحانه بين هوداران صدر و نيروهاي وابسته به مالكي 2-درگيري بين گروههاي مسلح مورد حمايت ايران و هواداران مقتدا صدر».
یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 ساعت 01:22

اشغال پارلمان عراق توسط تظاهركنندگان

تظاهرات كنندگان، پارلمان اين كشور را تسخير كردند و تصاویر منتشر شده از داخل پارلمان جمعیت را درحالیکه پرچمهای عراق را تکان می دهند نشان میدهد به گزارش رسانه هاي عراقي و بين المللي، روز شنبه دهها هزار تظاهركننده خشمگين در بغداد كه خواستار ترميم كابينه عراق و مبارزه با فاسدان و در رأس آنها نوري مالكي بودند، به داخل منطقه سبز وساختمان پارلمان وارد شدند.خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد : تظاهرات كنندگان، پارلمان اين كشور را تسخير كردند و تصاویر منتشر شده از داخل پارلمان جمعیت را درحالیکه پرچمهای عراق را تکان می دهند نشان میدهد.اين اقدام تظاهركنندگان پس از آن صورت گرفت كه پارلمان، براي ادامه روند تصويب وزيران باقيمانده پيشنهادي از سوي نخست وزير عراق، كه سه شنبه گذشته در پارلمان شروع شده بود، به حد نصاب نرسيد و تصویب این کابینه به هفته آينده موكول گرديد.حيدرعبادي قرار بود شخصا در جلسه پارلمان حاضر شده و ليست باقيمانده وزيران جديد را به پارلمان ارائه دهد، عدم برگزاري جلسه پارلمان و موكول شدن آن به هفته آينده خشم دهها هزار تظاهركننده را كه در ميدان تحرير بغداد و در مجاورت منطقه سبز تجمع كرده بودند، برانگيخت.تلويزيون الجزيره گفت: «تظاهر كنندگان به داخل منطقه سبز تهاجم كردند و وارد پارلمان شدند».آنان خواستار ترميم كابينه و محاكمه و مجازات فاسدان و در رأس آنها نوري مالكي شدند.پيش از آن مقتدي صدر طي سخناني خطاب به تظاهركنندگان، ضمن اشاره به اقدامات بازدارنده پارلمانترهاي باند مالكي درجريان تصويب ترميم كابينه گفت: آنها اصل تكنوكرات مستقل را رد كردند. آنها خواست مردم و صداي آرام مردم را كه خواستار اصلاحات و پايان بخشيدن به سهميه بندي فرقه یی بودند رد كردند و به خاطر حفظ كرسي هايشان خواهان ابقاي سهميه بندي هستند و می خواهند نفوذ آنها بالاتر از صداي هموطنان ما باشد.مقتدی صدر تاکید کرد ما به حکومت مبتنی بر سهميه بندي فرقه ای قبيح راضي نبوده و نيستم و انقلاب ما تا به آخر مسالمت آميز است. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت من ميدانم كه حيدر عبادي از سوي طرفهاي مختلف تحت فشار است.وقایع روز شنبه در بغداد درحالی رخ می دهد که روز جمعه نیز تظاهرات مردم عراق در چهلمين هفته خود در بغداد و استانهاي كربلا، نجف، ذيقار، ميسان، بابل، بصره، المثني و ديوانيه برگزار شد.تظاهركنندگان خواستار محاكمه فاسدان، اصلاح قوه قضاييه و تشكيل دولت تكنوكرات شدند.
جمعه, 10 ارديبهشت 1395 ساعت 23:36

بايدن در زمان حساس و كليدي به عراق رسيد

   سفر اعلام نشده جو بایدن از عراق و دیدار با العبادی مجري تلويزيون سي ان ان: دريك سفر اعلام نشده توسط جو بايدن به بغداد, دولت اوباما چگونه ميخواهد آخرين ماه هاي دولت خود را تا جايي كه به سياست خارجي برمي گردد سپري كند؟/خبرنگار سي ان ان: اين سفر نشان مي دهد كه جهان منتظر انتخابات آمريكا نمي شود و وقايع در خارج در جريان است, جو بايدن معاون رئيس جمهور در زماني حساس و كليدي به عراق رسيد, اول اين كه عبادي نخست وزير عراق با چالش هاي داخلي با نفر ماقبل خود مالكي و نيز مقتدي صدر و با يك بحران سياسي روبروست. اين نخست وزيري است كه آمريكا از وي حمايت مي كند و خواستار آن بود كه جايگزين مالكي شود زيرا كه وي مي تواند نقش متحد كننده داشته باشد, علاوه بر آن, نيروهاي آمريكايي و عراقي درحال آماده سازي براي بازپس گيري موصل هستند و اين چيزي است كه رئيس جمهور بعنوان ميراث خود مي خواهد قبل از پايان دوره خود, پايگاه مستحكم داعش را, كه در در دوران رياست جمهوري او گرفته است را از آن پس گيرد, لذا بايدن در زمان بسيار حساسي در عراق مي باشد».
جمعه, 03 ارديبهشت 1395 ساعت 01:28

فاجعه انساني در فلوجه عراق

هزاران نفر غير نظامي كه قصد فرار از مناطق تحت كنترل داعش رو دارند در بين داعش و نيروهاي دولتي گرفتار شدند « گوينده تلويزيون صداي آمريكا: گفته مي‌شه كه هزاران نفر غير نظامي كه قصد فرار از مناطق تحت كنترل داعش رو دارند در بين داعش و نيروهاي دولتي گرفتار شدند. آيا دولت اقدامي براي نجات آنها انجام داده؟گزارشگر: كساني كه اقبال اين رو داشتند كه از فلوجه فرار بكنند در حال حاضر دستكم يك چادر يك سرپناهي و يك غذاي بخور ونمير دارند ولي گزارشهاي رسيده از فلوجه حاكي از اين است كه بيش از 50هزار نفر با كمبود آب و مواد غذايي و دارو و مواد بهداشتي روبرو هستند , حتي نوزادان شير ندارند, آب و شكر مي دهند... يعني محاصره فلوجه باعث شده يك تراژدي انساني رخ بده در فلوجه و اگر دولت عراق فكري نكنه به حال مردمي كه در اين داخل محاصره شده اند مي‌شه گفت كه ممكنه يك فاجعه انساني در فلوجه اتفاق بيفته...».
سه شنبه, 24 فروردين 1395 ساعت 01:58

تحولات دولت عراق

منبع نزديك به عبادي: در جلسه مجلس كانديداهاي فراكسيونها و عبادي براي انتخاب معرفي خواهند شد « تلويزيون العراقيه : يك منبع نزديك به نخست وزير: كانديداهاي فراكسيونها به دست نخست وزير رسيده است و دكتر عبادي مشخص مي‌كند كداميك كانديداي كابينه باشد./ يك منبع نزديك به نخست وزير: اسامي كه نخست وزير و فراكسيونها مشخص كرده‌اند در پارلمان به رقابت گذاشته خواهد شد و آن كس كه بهتر است انتخاب خواهد شد./ دكتر العبادي دولت تكنوكرات را كه متناسب با خواسته‌ها و چالشهاي مرحله فعلي باشد تشكيل خواهد داد».در جلسه سه شنبه مجلس، دولت فعلي عراق منحل و به دولت جديد راي داده مي شود« نگاهها به سمت مجلس نمايندگان عراق براي تعيين تكليف پرونده دولت تكنوكرات بعد از تصويب بركناري دولت فعلي و ارائه كابينه جديد توسط العبادي براي راي گيري نشانه رفته است.گزارش تلويزيون العربيه الحدث: در بين محافل فراكسيونهاي سياسي عراق درباره حل وفصل پرونده دولت تكنوكرات كه روز سه شنبه آينده مي باشد نوعي خوشبيني وجود دارد. خبرها حاكي است كه مجلس ابتدا به انحلال دولت فعلي راي مي دهد و سپس كابينه جديد كه مي بايست نخست وزير حيدر العبادي معرفي شود را به راي مي گذارد. ...شيوه راي گيري از طريق معرفي نام كانديد جديد و سمت آينده اش صورت مي گيرد و هر كسي كه نسبت بزرگتر آراي اعضاي مجلس را به‌دست بياورد وارد كابينه جديد مي شود. عمليات تغيير دولت بر اساس گفته نمايندگان مجلس به تعيين تكليف نزديك شده است به‌خصوص بعد از تلاشهايي كه توسط رئيس جمهور و رئيس مجلس با سياستمداران كشور انجام دادند. هم‌چنين اقداماتي كه دولت آمريكا از طريق وزيرخارجه اش و نماينده رئيس جمهور اوباما در ائتلاف بين المللي انجام دادند و طرفهاي مختلف را بر ضرورت تغيير با وجود حيدر العبادي قانع كردند ...».جلسه رؤساي سه گانه و سران فراكسيونها درباره مكانيزم ارائه كانديداي وزيران و سازمانهاي مستقل :« تلويزيون العراقيه : جلسه رؤساي سه‌گانه تأكيد كرد كه بايد منافع عالي ملي بر هر چيز ديگر مرجح شمرده شود و با چالشهاي امنيتي مقابله گردد. ... جلسه رؤساي سه‌گانه راههاي اجراي اصلاحات سياسي, امنيتي و اقتصادي را بر اساس طرحهاي استراتژيك كه با نيازهاي مردم عراق براي پشت سرگذاشتن بحران فعلي همخواني داشته باشد, مورد بحث قرار داد.اين جلسه درباره مكانيزم ارائه كانديداهاي كابينه آينده كه تضمين‌كننده اصل مشاركت ملي و انتخاب كساني كه داراي شرايط صلاحيت و امانت باشد بحث و گفتگو شد. اين جلسه درباره مكانيزم كانديد كردن رؤساي سازمانهاي مستقل و معاونان وزير و مديران كل به دور از سهميه بندي سياسي و وابستگيها گفتگو كرد. اين جلسه درباره تشكيل شوراي سياسي مشورتي براي گفتگو درباره استراتژيهاي عالي كشور و پايان دادن به اختناق سياسي گفتگو كرد...».جريان صدر: دولت قانون در متوقف كردن اصلاحات وكارشكني در برابر تشكيل دولت جديد عراق شكست خواهدخورد« آژانس خبري اروپا عبدالعزيز الظالمي پارلمانتر از فراكسيون الاحرار وابسته به جريان صدر, منتقدان كابينه جديد ”تكنوكرات ”را كه انتظار ميرود بزودي اعلام شود ”شكست خوردگان” توصيف كرد . الظالمي در اظهارات ويژه اي گفت كه”دولت قانون تلاش مي كند بر عليه اين حكومت شك و شبهه ايجاد كند ولي در همه تلاشهايش شكست خواهد خورد, وي گفت ”رهبر اين فراكسيون در تسليم موصل به داعش دست داشته است وهمچنين در بسياري پرونده هاي فساد متهم است”. الظالمي اضافه نمود كه ”جريان صدر در برابر هر پروژه اي كه موفقيتهايي را كه مردم در ميدانهاي تحصن محقق كردند هدف قرار بدهد و روي آنها تاثير بگذارد خواهد ايستاد”. او گفت ”فاسدان در به چالش كشيدن اصلاحاتي كه در افق نمايان شده است ادامه خواهند داد ولي آرزوهايشان بدون شك ناكام خواهد شد...».
فساد مالی در عراق بیداد می کند. رژبم ایران یکی از عوامل اصلی این معضل می باشد   « نام يك شهروند ايراني در بزرگترين فساد مالي در عراق منتشر شده است. 2 رسانه غربي مدعي كشف بزرگترين پرونده فساد مالي در بخش نفت عراق شدند. به نقل از سایت تابناک براساس اين ادعا, شماري از وزيران و مقامات ارشد عراق و يك شركت نفتي مستقر در موناكو در مالكيت يك ايراني در اين پرونده بزرگ فساد مالي و رشوه در عراق دخالت داشتند. فبرفاكس ميديا و هافينگتن پست اين گزارش را درباره پرونده فساد مالي در بخش نفت عراق منتشر كرده‌اند. نام افرادي چون حسين شهرستاني وزير آموزش عالي و وزير سابق نفت و معاون سابق نخست وزير در امور انرژي, عبدالكريم العيبي وزير نفت در دولت سابق, ضياء جعفر الموسوي و كفاح نعمان مديران شركت نفت جنوب و عدي القرشي يكي از مقامات ارشد شركت نفت جنوب عراق در اين پرونده فساد مالي آمده است. هم‌چنين نام باسل جراح به‌عنوان حلقه اتصال ميان مقامات ارشد عراقي و شركت نفتي "unaoil" در موناكو مطرح شده است. اين شركت نفتي به مالكيت يك ايراني به نام "الف - ع" و مقر آن در موناكو است. براساس ادعاي اين نشريات غربي, نقش اين شركت, تماس با شركتهاي بزرگ نفتي جهان و تضمين برنده شدن آنها در پروژه‌هاي نفتي در عراق است. باسل جراح يك شهروند عراقي مقيم خارج از عراق است. سايت عصر ايران اين خبر را منتشر كرده است....».
العبادی نخست وزیر عراق کابینه جدید خود را با هدف مبارزه با فساد به مجلس معرفی کرد بدنبال تصويب مواد قانوني از سوي پارلمان عراق در روز دوشنبه گذشته، كه نخست وزير عبادي را مكلف مي كرد تا ليست وزراى جديد را برای تصویب به مجلس ارائه کند، حیدر عبادی اسامي وزراي پيشنهادي خود را به مجلس عراق ارائه كرد.به گزارش تلويزيون العراقيهّ جلسه پارلمان عراق روز پنجشنبه با حضور 285نماينده در راستاي طرح اصلاحات نخست وزير عراق تشكيل شد و حيدر عبادي براي ايراد سخنراني مهمي در باره اصلاحات همه جانبه، در مجلس حاضر شد و ليست اسامي 14 وزيرپیشنهادی از كابينه 16 نفره خود را - كه توسط كميته كارشناسان ويژه انتخاب شده‌اند - با بيوگرافي آنها به پارلمان عراق ارائه كرد..تلويزيون التغيير گفت: نخست وزير عبادي پرونده كابينه جديد را به مجلس تحويل داد و موافقت و يا مخالفت با آن و يا اصلاح آن را به اعضاي پارلمان سپرد. نخست وزير عراق در پارلمان گفت: تغيير همه وزرا را در بر گرفته وتنها وزراي امنيتي به دليل وضعيت امنيتي فعلي كشور مستثني شده اند.عبادي افزود: هدفم حذف فراكسيونهاي سياسي نيست زيرا بدون آنها موفق نخواهيم شد.سليم الجبوري رئيس پارلمان عراق خواستار تشكيل كميته پارلماني براي ارزيابي كانديداهاي ارائه شده توسط نخست وزير براي وزارتخانه ها شد.البغداديه گفت : در كابينه جديد عبادي وزيران دفاع و كشور عوض نشده اند.به گزارش التغييرنخست وزير عراق در پارلمان اين كشور اعلام كرد؛ متعهد مي شوم كه روساي سازمانهاي مستقل و مديران كل را طي يك ماه عوض كنمپارلمان عراق اعلام كرد كه بعد از يك فرصت 10 روزه در مورد اسامي ارائه شده راي گيري خواهد كرد و سليم الجبوري رئیس این پارلمان اعلام كرد كه جلسه بعدي پارلمان روز شنبه برگزار خواهد شد.به گزارش العراقيه؛ سليم الجبوري در پي ارائه ليست كابينه جديد توسط نخست وزيرعراق گفت: پارلمان مشتاق است كه به نتايج راضي كننده اي دست يابد كه منافع مردم و قدرت دولت و همبستكي ملي را به نمايش بگذارد. العراقيه در گزارش ديگري گفت: حيدر عبادي رئيس شوراي وزيران نقش مقتدي صدر را به خاطر انضباطی كه در تظاهرات مسالمت آميز براي اصلاحات وجود داشت، ستود.تلویزیون الجزیره گزارش داد: متقدی صدر از طرفدارانش خواست تا به تحصن در منطقه سبز پایان دهند. وی در عین حال، خواستار برگزاری تظاهرات در پایان نماز جمعه شد.الجزیره افزود: صدر پس از ارائه اسامی جدید کابینه توسط حیدر عباری به پارلمان عراق در یک سخنرانی گفت: به زودی همه فاسدان و سارقان و تجاوزگران به دادگاهها تحویل داده خواهند شد.
خامنه اي از مقتدي صدر خواسته است كه به تظاهرات و تحصن پايان بدهد ولي مقتدي رد كرده است. « علي خامنه اي رهبررژیم ايران خواستار سركوب تظاهرات اصلاح طلب در عراق شد. خامنه اي در يك موضع گيري مطبوعاتي كه روزنامه عربستاني الرياض آن‌را منتشر كرده است طرفداران مرجع ديني عراقي محمود الحسني الصرخي را متهم كرده است كه پشت اين ناآرامي‌ها هستند. اين موضع گيري رهبر رژیم ايران در زماني مطرح مي شود كه منابع سياسي عراقي گفتند كه خامنه اي از شروع اين ناآراميها و اعتراضاتي كه خواستار اصلاحات هستند نمايندگاني براي قانع كردن رهبر جريان صدر مقتدي صدركه به تظاهرات وتحصن‌ها در مقابل منطقه خضراء پايان بدهد اعزام كرده است ولي مقتدي صدر اين درخواست ايران را رد كرده است».
حضور نیرو های آمریکایی در جنگ زمینی با داعش در عراق    « بغداد ـ مرگ يك تفنگدار نيروي دريايي در شمال عراق - حين به كارگيري اعلام نشدة نيروهاي توپخانة آمريكايي در ناحيه يي كه شبه نظاميان داعش در آنجا فعال مي باشند - نشاندهندة اينست كه نيروهاي آمريكايي در جنگ زميني عليه اين گروه افراط گرا مشغول مي باشند.به نقل از وال‌استريت ژورنال پنتاگون گفت, روز شنبه گروهبان دوم لويس كاردين اهل تمكولاي كاليفرنيا وقتي موشكهاي داعش به واحدش در يك محل توپخانه در خارج از شهر مخمور, در هفتاد كيلومتري موصل اصابت كرد كشته شد. يك سخنگوي ارتش آمريكا روز دوشنبه گفت گروهبان دوم كاردين عضو يك گروهان از نيروهاي توپخانه بود كه حمايت از نيروهاي ارتش عراقي و مشاورين ائتلافشان در نزديكي مخمور را تامين مي كرد. سخنگو, سرهنگ استيو وارن گفت, به كارگيري نيروهاي آمريكايي براي پايگاه محل توپخانه دو هفته پيش شروع شد اما تنها روز يكشنبه بود كه اعلام شد. سرهنگ وارن گفت اين اولين بار است كه ما نقطه يي را برپا كرده ايم كه فقط نيروهاي آمريكايي در آن هستند ...نيروهاي عمليات ويژة آمريكايي ماههاست كه ماموريتهايي را در عراق عليه داعش اجرا مي كنند كه برخي از آنها در حمايت از كمپين هوايي تحت رهبري آمريكا عليه اين گروه است كه پرزيدنت باراك اوباما در ماه سپتامبر آن را آغاز كرد. انتقال يك واحد معمولي تفنگدار دريايي به اين منطقة درگيري, علامت اينست كه آمريكا تلاشهايش در جنگ عليه اين گروه افراط گرا را افزايش داده است. سرهنگ وارن گفت, اين پايگاه تقريبا در فاصله 9 تا 12 مايلي موقعيت داعش مي باشد, اما اين پايگاه هنوز هدف حملات موشكي مي باشد. ....».
دکتر ایاد علاوی «مجري تلويزيون العربيه الحدث: درباره شكل گيري دولتي كه متناسب عراق باشد به چه ميزان شما اين خبرهايي كه درز مي كندرا تاييد مي كند... مفروض اينكه اين دولت جديد اصلاحي باشددكتر اياد علاوي: شما مي دانيد كه مشورتي در كار نيست و تك روي در تصميم گيري سياسي وجود دارد. حزب الدعوه گفته است كه هيچ وزيري بجز نخست وزير ندارند... تضاد درتبديل شخصيت‌ها نيست مشكل در پايه هاي روند سياسي است كه نمي تواند نهادهاي كشوري را بسازد...تغيير وزيران براي دادن نوعي آرامش و يا فرو نشاندن فريادهاست و چيزي بيش از اين نيست ولي اصل مشكل هنوز بقوت خودش باقي است... العبادي از ماه اوت گذشته موضوع اصلاحات را مطرح كرده بود ولي هيچ پيشرفتي نداشته است و تنها كاري كه كرد معاون رئيس جمهور و معاونين نخست وزير را بركنار كرد... هفت ماه است كه ما ديگر در دولت نيستيم چرا مشكلات را حل نمي كنند...... بايد از سياستهاي سهميه بندي خارج شوند و دستگاه شهروندي را بنا كنند... اگر اصلاحات در همه سطوح انجام نشود از جمله سمت نخست وزير و اين تعويض بايد واقعي باشد و بايد همه چيز بر اساس سند توافق سياسي باشد كه دولت بر اساس آن تشكيل شد غير از اين فريب دادن مردم است... ما خودمان نشست داشتيم و تصميم گيريهاي مشخصي اتخاذ كرديم كه به نظر ما موضوع اين وزير و آن وزير نيست بلكه مشكل در محتواست و اصلاحاتي است كه صورت نگرفته است...مجري: نظر شما درباره توافق بين العبادي با الجبوري چيست واحتمالات اين دولت چيست؟ علاوي: ...ما نمي¬دانيم كه شاخص هاي بركناري يك وزير و نگه داشتن وزير ديگر چيست اين موضوع بايد در مجلس به بحث گذاشته مي شد ولي نخست وزيركميته اي تشكيل داده است كه ناشناخته است ....آنچه كه مهم است توافق العبادي با سليم نيست آنچه كه براي مامهم است اينكه سرنوشت اصلاحات سياسي درعراق چه ميشود, ...ما حرفمان سر اصلاحات سياسي است كه مجلس عراق به آن راي داده است ...و بر اساس آن دولت تشكيل شده است... ما دنبال اصلاحات واقعي و ريشه اي هستيم و نه جابجايي وزير و يا افراد».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان