10252021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

از میان رسانه ها

راديوهاي B5, RBB, MDR Info, HR Info, SWR Info, NDR Info وابسته به شبكه كانال يك راديو و تلويزيون :تلچيك قتل عام در كمپ پناهندگي اشرف واقع در عراق را محكوم ميكند20 سپتامبر 2013 – هورست تلچيك، رئيس سابق كنفرانس امنيتي مونيخ، اتهامات سنگيني را متوجه دولت عراق مي كند. در جريان يك حمام خون در كمپ اشرف در ابتداي ماه سپتامبر جاري در عرا حداق 53 پناهنده ايراني هدف گلوله قرار گرفته بقتل رسيدند. هفت تن ديگر ربوده شدند. قربانيان بشكل وحشيانه اي بقتل رسيدند. برخي از آنها در حاليكه دستشان بسته بوده، با تيرخلاص كشته شده اند. اين جملاتي بود كه او در كنفرانس دو روزه ايران در ژنو اظهار داشت. وي گفت كه دولت عراق براي امنيت ساكنان مسئوليت داشته است ولي هيچگونه حفاظتي را تامين نكرده است. مشاور سابق امنيت ملي صدراعظم هلموت كهل تاكيد كرد: از اينرو رژيم عراق مسئول اين كشتار است. وي گفت، رهبري عراق قابل اعتماد كردن نيست. هركس ميداند كه نخست وزير عراق – المالكي – بصورت تنگاتنگ با تهران همكاري ميكند و سرويس مخفي ايران روابط نزديكي با دولت عراق دارد. تلچيك خواستار آزادي هفت گروگان شد پيش از اينكه آنها به ايران مسترد شوند. او همزمان بي عملي سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرارداد كه تاكنون هيچ سرباز كلاه آبي به اين كمپ اعزام نكرده است. در عراق حدود 3000 تن از اعضاي اپوزيسيون ايران در كمپ هاي پناهندگي مانند كمپ اشرف و كمپ ليبرتي بسر مي برند. تاكنون 5 قتل عام عليه آنها صورت گرفته است كه به گفته تلچيك قتل هاي عامدانه با انگيزه هاي سياسي بوده اند.  
منبع: واشينگتن تايمز 16 سپتامبر 2013 به قلم جيمز موريسون امير عمادي احساس مي كند دولت اوباما به او خيانت كرده است و او آنرا متهم مي كند كه پدرش و هزاران ايرانيان غيرمسلح تبعيدي را در عراق بي پناه رها كرده است.
مستمرا حملات بيشتري عليه مخالفين رژيم در كمپهاي پناهندگي صورت مي گيرد. فراخوان به وزير خارجه وستر ولهبقلم نوربرت والت – خبرنگار در برلين

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان