05092021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
عليرضا خالوكاكايي

عليرضا خالوكاكايي

جرم من چيست ؟

منتشرشده در مقالات و نظرات
08 آذر 1393
يكبار مسعود با سيمايي آتشناك و كلامي گداخته، نه رو به ژاژخوايان و هرزه درايانِ جلبك زي كه رو به تاريخ و رو به فردا و وجدان انسان معاصر خروشيد: «آخر گناه من مجاهد خلق چيست؟». پژواك صدايش گويي به او پاسخ داد...
نمي‌دانم چرا دلم هواي او را كرده بود. گويي ديروز بود يا همين چند دقيقة قبل؛ قبل از اينكه اين قلم مرتعش و سوگوار را بر كاغد نهم، او را در مراسم بزرگداشت شهيد قهرمان ندا حسني ديدم. در ميان اشرف نشانان كانادايي. ايستاده بود

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان