02022023پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
مقاله به توضیح شر رادیکال نظر دارد و سپس دامنه «شر بزرگ» ملایان را می‌کاود.
صدای دادستان در تالار دادگاه می پیچد. او می خواهد «فروغ جاویدان» را بهتر بفهمد. فهمِ آن فهمِ مقاومت است. فهمِ جوهر کشاکش با ملایان است. فهم یک نزاع فلسفی است. فهم يک هویت است.
«ولی ما امروز همچنان افتخار می‌کنیم که وقتی گفتیم: مرگ برارتجاع، پایش ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم خواهیم ایستاد. همچنان که گفتیم: سرنگونی، سرنگونی».

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان