08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
درك کنونی از مفهوم آزادی، درکی است ابتدایی. این کاستی در بخش ِ کلان ِ طیف روشنفکران بومی مشهود است.
اندیشه همیشه مورد تعرض بوده است. نظام استبدادی، «اندیشه برتر» را از آنِ خود می داند، همچناکه حقیقت را. تجاوز و تبعیض، حافظ استبداد است. بویژه تجاوز به اندیشه. در نظام مستبد، گفتمان ِ کنترل و هدایت ِ فرد غالب است.
گفته می شود جان انسان، ارزشمندترین سرمایه اوست. با «جان» وجود ِ «انسان» هستی می یابد.

تعذیت قانونی

منتشرشده در مقالات و نظرات
01 ارديبهشت 1399
عزیز فولادوند:‌ تعذیت قانونی

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان