03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
«ولی ما امروز همچنان افتخار می‌کنیم که وقتی گفتیم: مرگ برارتجاع، پایش ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم خواهیم ایستاد. همچنان که گفتیم: سرنگونی، سرنگونی».
تنور ِ قربانگاه معبد ِ خمینی
در عهد جدید، انجیل لوقا، باب ۹ آیه ۶۰ تمثیل عجیبی از عیسی مسیح نقل می شود. این تمثیل، بیان معضل جهان انسانی است. «عیسی به شخصی دیگر گفت:
فشار مگاتُنی مقاومت و ارزشهای والای باز تولید شده آن همه را به ستوه آورده است. با کارزار سترگ حقوقی از  جانب مقاومت، رژیم سفاک ملایان بعد از دادگاه آنتورپ بار دیگر به پای میز محاکمه کشانده شده است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان