11282021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شوراي شهر جديد مادريد, پايتخت اسپانيا كه به تازگي فعاليت خود را آغاز كرده است, اعلام كرد درصدد حذف كليه نشانهها و نمادهاي خيابانها و ميادين اين شهر است كه با ژنرال فرانكو, ديكتاتور سابق اسپانيا ارتباط دارند.
حميدرضا محمدي, برادر نرگس محمدي, نايب رئيس كانون مدافعان حقوق بشر ايران, گفت كه وزارت اطلاعات به پرونده خواهرش چند اتهام تازه از جمله "اتهام عجيب همكاري با داعش" را اضافه كرده است. آقاي محمدي به سايت مركز حاميان حقوقبشر گفت: "گمان ما بر اين است كه دليل چنين اتهامي مخالفت خواهرم با اعدام چند سني مذهب و درخواست رعايت انصاف و عدالت در دادرسي آنها از سوي مقامهاي قضايي بوده است. "
نسرين ستوده, نازنين افشين جم و گيسونيا با انتشار نامه اي سرگشاده به سپ بلاتر ريس فيفا در آستانه فينال جام جهاني زنان خواستار پايان ممنوعيت ورود زنان ايراني به ورزشگاهها شده اند اين نامه در روزنامه گاردين چاپ انگلستان نيز انتشار يافته است, در ادامه متن نامه را بخوانيد:
يكي از نمايندگان مجلس دست نشانده رژيم بخش ديگري از فساد هاي ميلياردي باندهاي غارتگر و آخرين شگردهاي آنها را افشا نموده و گفت: بيش از 30 ميليون حساب جعلي در شبكه بانكي وجود دارد و بانكها با كدهاي جعلي, حسابهايي را براي برخي افراد باز كردهاند و از اين طريق مشغول پولشويي هستند.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان