11282021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
حوادث جاده اي؛ رتبه ۱۸۹ ايران در ميان ۱۹۰ كشوردر ميان ۱۹۰ كشور جهان ايران با ايستادن در يك پله بالاتر از سيرالئون رتبه ۱۸۹ را از نظر ميزان تصادفات رانندگي به خود اختصاص داده است. ميزان تلفات سوانح رانندگي در ايران ۲۵ برابر ژاپن و ۲ برابر تركيه است.
صفحات 152 و 153 گزارش سال 2014 اداره حراست از قانون اساسي آلمان به فعاليتهاي اطلاعاتي رژيم ايران اختصاص دارد. مشابه گزارشات هرسال اين اداره، در اين گزارش هدف اصلي ارگان اطلاعاتي رژيم در آلمان، سازمان مجاهدين خلق ايران معرفي گرديده است. در گزارش منجمله آمده است:
وب سايت ويكيليكس كه با انتشار اسناد تازهيي از مكاتبات محرمانه ديپلوماتيك, بار ديگر جنجال برانگيخته, اين بار جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي را در محور توجه قرار داده است. ويكيليكس كه بنيانگذار آن به سفارت اكوادر در لندن پناه برده, در نظر دارد كه بيش از نيم ميليون سند ديپلوماتيك عربستان سعودي را منتشر كند.
قدرتهاي جهاني و ايران به يك توافق آزمايشي درباره كاهش تحريمها برجمهوري اسلامي رسيدند و اين درحالي است كه بنا به گفته ديپلماتها موضوعات جنجال برانگيزي وجوددارد كه درروزهاي آينده اميدميرود كه به يك توافق دراز مدت درچندروز آينده دست يابند.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان