12062021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
مردم به محاصره مراكز اطلاعاتي و امنيتي رژيم در شهر دست زده و با سنگ و نارجنگ به آن تهاجم مي كنندو قصد تصرف آنها را دارند. سراسر شهر شعارهاي خواهرم فرحناز بزبان كردي نوشته شده است مزدوران رژيم با تك تيراندازان به مقابله با مردم پرداخته اند.رژيم ضدخلقي تعداد زيادي تك تيرانداز و جاش و مزدور از شهرهاي ديگر وارد مهاباد كرده است. .جمعه مردم سنندج هم در حمايت از خشم مردم مهاباد در اعتراض به كشته شدن خواهرشان فريناز خسرواني اعلام تجمع و فراخوان داده اند.بامداد جمعه 18 ارديبهشت
بدعوت ”شوراي مسلمانان آلمان” ساعت 1800 امروز سه شنبه 13 ژانويه يك گردهمايي بزرگ در همبستگي با قربانيان جنايت تروريستي پاريس و عليه تروريسم برخاسته از بنيادگرايي و بربريت، در ميدان براندنبورگ برلين برگزار گرديد.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان