12062021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران روز دوشنبه اول ماه مي برابر با 11 ارديبهشت اطلاعيه اي در مورد تظاهرات روز جهاني كارگر در شهرهاي ميهن صادر كرد دراين اطلاعيه آمده است : کارگران زحمتکش ایران روز جهانی کارگر را به صحنه اعتراض و ابراز انزجار علیه رژیم ضدکارگری آخوندی تبدیل کردند. در حالی که رژیم در یک اقدام منزجر کننده مراسم فرمایشی روز کارگر را بر سر قبر خمینی برگزار کرد، کارگران اين بساط را بر هم زده و بارها با شعارهاي خود سخنراني روحانی شیاد را قطع کردند. کارگران شعار میدادند «عزا؛ عزا است امروز: روز عزاست امروز؛ زندگی کارگر رو به فناست امروز». مجری برنامه کارگران را مزدور خطاب کرد و آنها را تهدید کرد که دهانشان را خرد خواهد کرد. همزمان صدها كارگر در برابر مجلس رژیم دست به اعتراض زدند. نيروهاي سركوبگر با یورش به کارگران درصدد برآمدند از اين تجمع جلوگیری کنند. آنها تلفنهای همراه تجمع کنندگان را جمع آوری کرده و مانع گرفتن عکس و فیلم می شدند. اما کارگران با جنگ و گریز به تظاهرات ادامه دادند. آنها بنرهایی با مضمون بزرگداشت روز جهانی کارگر و تصاویر زندانیان سیاسی دربند را در دست داشتند و شعار می دادند: «كارگر زنداني آزاد بايد گردد»، «روز کارگر روز ماست، خیابان از آن ماست». در قطعنامه پایانی این تظاهرات کارگران خواهان «افزایش فوری حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه مطابق با استانداردهای زندگی امروزی»، «پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی»، «ممنوعیت تعقیب قضائی و وارد کردن اتهامات امنیتی نسبت به فعالیت​های صنفی، سیاسی و مدنی»، «لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو کلیه احکام صادره علیه فعالان کارگری، معلمان»، «آزادی بی قید و شرط همه فعالان کارگری، معلمان و فعالان سیاسی و اجتماعی در بند»، «آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکل​های مستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی»، «پرداخت فوری مطالبات معوق کارگران، بازنشستگان، معلمان»، «تامین امنیت شغلی کارگران»، «ممنوعیت کار کودکان» و «بر چیده شدن تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه ها» شدند. پس از قرائت قطعنامه، کارگران شعار دادند: «كارگر زنداني آزاد بايد گردد». در پایان، نیروهای سرکوبگر به کارگراني که در حال راهپیمائی به سوی متروی بهارستان بودند حمله کرده و حداقل يك نفر از آنان را دستگير كردند. همچنین در این روز؛ در اصفهان شمار کثیری از کارگران ذوب آهن برای دومین روز متوالی در محل کارخانه تجمع کردند. آنها به قطع پاداش و مزایای خود معترض هستند. در تبریز کارگران تراکتور سازی در برابر استانداری آذربایجان شرقی تجمع بزرگی برگزار کرده و خواهان حقوق به یغمارفته خود شدند. در کرمان کارگران سهامدار معدن کرومیت اسفندقه در مقابل اداره کل بازرسی رژیم دست به تجمع زدند و نسبت به خرید و فروش غیرقانونی سهام این معدن توسط کارگزاران رژیم اعتراض کردند. کارگران کارخانه قند شیراز در مقابل استانداری دست به تجمع زدند. بر روی پلاكاردهاي آنان نوشته شده بود:معیشت؛ منزلت؛ حق مسلم ماست: ما گرسنه ایم! پس از سه سال حقوق کارگران و حق بازنشستگان کی پرداخت می گردد؟    
12 و 19ارديبهشت ياد آور سلسله يي از حماسه هاي درخشان رزم و پاكبازي بيش از 60 تن از فرماندهان، مسئولان و كادرهاي مجاهدين، و درصدر آنها فرمانده والا مقام، مجاهد شهيد محمد ضابطي است، كه درسال 1361 گله هاي تا دندان مسلح  پاسداران خميني جلاد، پايگاههاي آنها را محاصره كردند و از زمين و هوا  زير آتش سنگين گرفتند، اما كوهمردان و شيرزنان مجاهد خلق، با قهرماني و آتش توفنده و رزم انقلابي، ساعتها و  تا آخرين نفس جنگيدند و درسهاي ماندگاري در مسير مقاومت سازش ناپذير براي سرنگوني ديكتاتوري هار ديني بر جاي گذاشتند. در اين حماسههاي درخشان در بحبوحه تنوره كشيدن خميني جلاد و سركوب وحشيانه دهه 60 ،كه با تيربارانها و قتل عامهاي روزمره در اوين و ديگر سياهچالهاي رژيم همراه با وحشيانه ترين شكنجه هاي جلاداني چون لاجوردي همراه بود، طنين گلوله ها و پاكبازي حماسي قهرمانان مجاهد خلق در روزهاي 12و19ارديبهشت1361  به ويژه رشادت شير زنان مجاهد خلق در مناطق مختلف تهران، فضاي ارعاب و خفقان و نغمه هاي شوم خيانت و تسليم را درهم مي شكست؛ درسهايي ماندگار، كه در مقابله با ارتجاع و تروريسم تحت نام اسلام، در تار و پود تاريخ معاصر ايران، به مثابه خون  جاري دوران، جريان يافت و در صفوف ارتش آزاديبخش ملي ايران و نبردهاي صلح و آزادي در برابر جنگ وسركوب خميني  و در پايداري و مقاومتهاي حماسي مجاهدان آزادي دراشرف و ليبرتي بالا و بالاترگرفت، تا رو در روي فاشيسم مذهبي و  جنايت عليه بشريت ازسوي ديكتاتوري خون آشام ولايت فقيه، و در برابر كانون صدور ارتجاع و تروريسم، چه در ميهنمان ايران و چه دراين منطقه از جهان، جاري و جاودانه شود و درسهاي جديدي از فدا و پاكبازي، به مثابه  مشعلهاي فروزان و راهنما،  برافروزد. بخشهايي از سخنراني مسعود رجوي 12 ارديبهشت 1363 زمين و دامن اجتماعي و مجاهد پروري كه به ما امكان مي دهد در دامنش ستارگان شبكوب, راهگشا و پيشتازي از قبيل 60 شهيد امروزمان را پرورش بدهيم و خونهايي كه به بالا مي روند و به آسمان مي روند و بعد باز مي گردند, آسماني كه داراي بازگشت هست, باران داره, عقيم نيست, نازا نيست. يعني خونهايي كه به صورت شبنم آگاهي, بصورت امواج آزادي, بصورت توفان مقاومت, دو مرتبه باز مي گردد و در اين مسير در اين رفت و بازگشت, از آنجاييكه يك سيكل بسته نيست, دور نيست, ارتقاست و تكامله, قول فصل را محقق مي كند, تميز را جدايي خبيث از طيب را, تكامل مرز بنديها را, ارتقاء انقلاب را از حالت قاطي, از حالت درهم و مخدوش شده, مرزها را جدا مي كند. چرا كه بايد نشان بدهد كه در هر كجا چي هست. كما اينكه در اين رفت و بازگشت فصول معلوم مي شود كه هر دانه اي كه در زمين كشته شده, ماهيتش چي بوده, چه ميوه اي دارد و راه به كجا خواهد برد. هيچكدام از اينها هزل نيست, ابتذال نيست, واقعيت سرسخته. به سر سختي مقاومتي كه شما پيش برديد و باز هم پيش خواهيد برد و انشاءالله به نتيجه هم خواهيد رساند در داخل خاك وطنتان.  بخشهايي از سخنان مسعود رجوي در ديدار با مادران شهيدان ـ 12ارديبهشت 63 امروز كه ميدونين چه روزي است. دوسال پيش در چنين روزي بيشتر از 60مجاهد كشته يا اعدام شدند. اگر فكر بكنيم كه  در مقابل شهدا چه چيزهايي بهدست آوردن و اگر يقين داشته باشيم كه بدون خونبهاش آزادي به دست نمياد، فكر ميكنم اگر كساني هستند كه فيالواقع بايد غمگين باشند و پشيمان، كساني هستند كه جنايت رو مرتكب شدند، حقوق انسان رو پامال كردند و قصد اون داشتند كه انقلاب ايران رو از بين ببرند با همة نيروهاش، با همة مجاهدينش و با همة مبارزينش، در يكي از وصيتها، يكي از بچهها به مادرش نوشته بود كه اگر ميخواهي من بعد از اعدام آدرسم رو بتو بدم تا هروقت كه دلت برا من تنگ شد بتوني منو پيدا كني، من در لبخند هركسي هستم كه بعد از آزادي خواهد خنديد، من در صلح و در آزادي در همه جا حضور خواهم داشت بنابراين برام گريه نكن، فكر ميكنم اين زبان حال همة شهداي ماست، مسأله اصلا اين نبود كه آنها از زندگي بدشون بياد، به عكس كساني كه حاضرن زندگيشون رو از دست بدن بهتر از هر كس ديگري معنا و اهميت اون رو دريافتند، درست به همين دليل حاضر ميشن حيات خودشون رو براي آزادي و صلح يك خلق فدا بكنند، البته من شخصاً خودم هم وقتي يك زمان در معرض اعدام بودم، فكر ميكنم كه بازماندگان يك شهيد بهخصوص مادرش رنج بيشتري رو بايد تحمل بكنند
مقاومت ايران ترور وحشيانه سعيد كريميان، مدير شبكه تلويزيوني جِم و همكارش در استانبول را كه سپاه پاسداران همزمان با «روز پاسدار» به دستور خامنه اي مرتكب شده ، قوياً محكوم مي كند و خواهان پيگرد و كيفر قانوني آمران و عاملان جنايت و نامگذاري سپاه پاسداران در ليستهاي تروريستي است. رژيم آخوندي در آستانه انتخابات قلابي رياست جمهوري و بالا گرفتن جنگ قدرت دروني، بيش از پيش، نيازمند سركوب داخلي و توسل به اينگونه جنايتهاي ضد انساني است. شايان توجه است كه رسانه هاي اطلاعات و سپاه آخوندها از مدتها پيش با پخش اخبار و زندگينامه هاي دروغين در مورد سعيد كريميان براي ترور و انتساب آن به مجاهدين زمينه سازي مي كردند. پس از ترور نيز خبرگزاريهاي سپاه پاسداران و نيروي تروريستي قدس (فارس و تسنيم) و سايتهاي اطلاعات آخوندها، بلادرنگ و به صورت كاملاً برنامه ريزي شده، به بازپخش همين جعليات مبادرت كردند. سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندها با دروغهاي زنجيره‌یي و جعل عكس و فيلم ادعا مي كردندكه سعيدكريميان با مجاهدين همكاري تلويزيوني داشته، از كودكي در قرارگاه اشرف بزرگ شده و پدرش از شهيدان عمليات فروغ جاويدان است كه همه اعضاي خانواده اش را مخفيانه به اشرف برده بود. هيچيك از اين مطالب صحت ندارد و كذب محض است و توسط سعيد كريميان از جمله در 29نوامبر2012 تكذيب شده بود. مونتاژ عكس كريميان در كنار خانم مريم رجوي در سناي بلژيك در اجلاس 27 مارس2013 (7فروردين1392) و جابه جا كردن تصوير او با آقاي ژرار دپره، ترفند كثيف ديگري از سوي سپاه آخوندهاست. هر دو عكس براي مقايسه ضميمه است. دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 10 شهريور 96 برابر 30 آوريل 2017  عكس واقعي در سناي بلژيك در حاليكه نام رئيس جلسه ژرار دپره در جلوي او ديده ميشود     عكس جعلي وزارت اطلاعات (نفر چهارم سمت راست)                                
شنبه شب شبکه العالم از شبكه هاي پوششي و خارج كشوري رژيم و سایت روزنامه سینما از ترور مدیر شبکه جم خبر داده و نوشتند : سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی در دفتر کارش در استانبول به قتل رسید. کارمندان شبکه جم در آنتالیا در گفتگو با «سینما» این خبر را تایید کردند!” هنوز فرد يا گروهی مسئوليت اين ترور را بر عهده نگرفته است . ولي بلافاصله انتشار اين خبر توسط شبكه العالم رژيم! طبق معمول  در ساعات اوليه عمليات اجراشده، عوامل دستور دهنده و مجريان آن در وزارت اطلاعات را تداعي مي كند تلويزيونهای ترکیه با پخش فيلمي اعلام كردند كه ماشین ضاربین بعد از عملیات تروریستی عامدانه توسط خود آنها آتش زده شده  است اميرعباس فخرآور خبر ترور برادرِ داماد ِخود را تأييد كرد. او مي گويد جمهوري اسلامي برادرِ شوهرِ خواهرش را  كه مخالف جمهوري اسلامي بوده را در تركيه ترور كرده است! رژيم قبلا سعيد كريميان را  به اتهام تبليغ عليه رژيم به شش سال حبس محكوم كرده و خواسته بود كه وي براي گذراندن حكمش خودش را معرفي كند. 

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان