10062022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
با یاد خدا ایرانیان جهان برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم متشکل شویم مروری بر ۲ یادداشت روز کیهان شنبه۱۵|۱|۱۳۹۴ حسین شیره ای :« اسب زین کرده دادیم و افسار پاره گرفتیم !؟» ویگن : «اسب ابلق طلا تنرتر!؟ بروآسه چرا ..... علی لاشیجانی عراقی : « مروارید غلتان دادیم آب نبات گرفتیم !؟» دوشنبه ۱۷|۱|۱۳۹۴ حسین شیره ای :« دولت و تیم مذاکره کننده در تصمیم خود تجدید نظر کنند !؟» رک و پوست کنده یعنی که از حضرت آغا!؟ آبی گرم نمیشه و یعنی اینکه رهبر، کیسه رمالی را روی کول خود بگذارد و به جای صدور « حکم حکومتی» برود غاز بچراند!؟ هم میهنان : برای حفظ ثروت های نجومی و تداوم غارتگری ها، سوپاپ های اطمینان رژیم فعال شده اند. تمام مزدوران بی اصل و ریشه ای که در ۳۷ سال گذشته در تمام جنایات رژیم بر علیه ملک و ملت شریک بوده و از نمد یغمای ایران و ایرانی برای خود کلکسیونی از کلاه ها و ...!؟ دست و پا کرده اند، اینک که باند ۵۰۰ نفره مافیای فقیه و امت نیم در صدی ، قافیه را به تمام باخته از ترس خیزش یکپارچه ایرانیان به قصد مردم فریبی ، شال و کلاه کرده در قامت « مخالف !؟» به راه افتاده و دوره گردی می کنند. حال آنکه همه خوب می دانیم این باند ایرانی ستیز که متشکل از بیگانه زادگان، بیگانه پرستان و از خودـ بیگانگان است به منظور تداوم بقای ننگین و چپاول هر چه بیشتر میهن اهورایی در مقابل به اصطلاح شیطان بزرگ !؟ که سهل است در برابر شیطان رجیم هم، هیچ باکی از هر گونه نوکری، خوش رقصی و خوش خدمتی ندارد. هم میهنان: حسین شیره ای به عنوان یکی از مدافعان پر و پا قرص برنامه هسته ای ، چند سال پیش توی دهان میهندوستانی کوبید که عاقبت شامورتی بازی های هسته ای را هشدار می دادند و مدعی شد :« هر کاری با کره شمالی کردند با ما هم بکنند!؟» در ارتباط با احتمال حمله جورج بوش به ایران هم ، امثال حسین شیره ای ها با ورشکستگی مطلق این شعار کلیشه ای و بی معنا را مداوما آروغ می زدند که :« ایران، افغانستان و عراق نیست » ولی امروز دیگر به روشنی آفتاب نمیروز ثابت شده که تحت حاکمیت مشتی اوباش بی هویت و مشتی اراذل بی وطن، ایران بزرگ از کره شمالی هم ریغوتر پدیدار شده است. اینک که محاسبات حسین شیره ای و رهبر مافنگی اش بسیارغلط از آب در آمده، سوپاپ های اطمینان رژیم ،جنگ زرگری راه انداخته، آسمان ریسمان می بافند تا بلکه بتوانند به نفع باند سرگردنه داران به سرکردگی شیخ علی شیره چی از خود جاخالی در بکنند!؟ و برای حفظ ظاهر، کاسه کوزه ها را بر سر طفلکی های مزدور و مامور در تیم « مذاکره کننده » بشکنند!؟ حسین شیره ای ( ملیجک عزیز کرده خامنه ای ) نیز به نوبه خود با وقاحت تمام می کوشد تا قامت کج و معوج خود را در کسوت « رهبران بلند قامت اپوزیسیون» جا بزند و سر ملت را شیره بمالد. او هم که مثل شیخ علی شیره چی !؟ وطن اش منقل، سرود ملی اش جیرجیر وافور و نهایت آمالش مصرف تریاک سناتوری است ، اینک آشکارا به فاحشه ای !؟ می ماند که نه تنها در نزد همه اهل محله بلکه نزد پدر و برادرانش هم دستش کاملا رو شده !؟ به طوری که نه چیزی برای از دست دادن دارد و نه راهی برای ایجاد شبهه و گریز.اما نه مثل فاحشه ای با اندک مایه ای از شرافت انسانی !؟ که به امید اجابت توبه و انابت !؟و گذشتن از سر تفصیرات اثبات شده !؟ از در عجز و لابه در آمده یا حداقل شرمسارانه سکوت اختیار کرده باشد، بلکه چون لکاته ای هار !؟ که چون نه می تواند آب رفته را به جوی بازگرداند ، نه می تواند با ماستمالی کردن ، آبروی رفته را رفو کند، نه توان خفه کردن صدای افتادن طشت از بام را دارد، نه شهامت پذیرش نجاستکاری ها در خود می بیند و نه حتی فرهنگ عذرخواهی را یاد گرفته به سیاه بازی روی آورده است. در حالیکه دیگر هیچ نیازی به سیاه بازی نیست، چرا که دم دراز و هفت رنگ خروس ، خیلی وقت است که از زیر عبای شیخ علی شیره چی ، اظهر من الشمس بیرون زده است. این بازی « کی بود، کی بود، من نبودم ، رهبر بود ، اون یکی بود ، این یکی بود » از سال ها پیش حتی برای کرو کورهای مادرزاد هم نخ نما شده است. آهای حسین شیره ای !؟ چرا رهبر معظم انقلاب یا به عبارت دقیقتر « سرخر نحس و نجس » تان خفقان گرفته و جیک اش در نمی آید!؟چرا جلو نمی آید و سینه سپر نمی کند!؟ چرا قادر متعال !؟ شیخ علیل شیره چی !؟ سرخر معظم عنقلاب حق وتو ندارد!؟چرا از کیسه رمالی خود حکم حکومتی در نمی کند!؟تا قیل و قال قضیه از بیخ و بن کنده شود!؟ تا جهان و جهانیان ، سرتعظیم و تکریم بر درگاه شیره ـ نشان او فرود آورده ، درود و صلوات بفرستند!؟ احسنت صحیح است بگویند، لالمونی بگیرند و از هیبت گرز وافورـ نشان این نابغه پستوی دوران توحش ، حظ وافر بوده، همه ساکت شوند و تو حیوونکی هم لازم نباشد این قدر فیلم بازی کنی ، جز جیگر بزنی. واقعیت آن که برای همگی شما تفاله های متعفن عهد بیق!؟ ماندن در قدرت و ثروت اندوزی تحت هر خواری و خفتی مهمتر از هر چیز دیگراست. به بهای نابودی ایران و ایرانی که سهل است، حتی به بهای شرف نا اصیل و حیثیت ناداشته خود و ناخانواده ای که در آن ناتربیت شده اید. پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایرانیان دیرزیوی و شادزیوی همگان را آرزومندم زنده باد ایرانی پاینده باد ایران در اهتزاز باد پرچم سه رنگ اهورایی ارژنگ داودی معلم ، شاعر ، نویسنده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر ۱۸ فردورین ۹۴
درسپيده دم طلوع بي‌غروب آزاديبا حنجره‌اي در نشسته به بغضکدامين آواز ترد زمانه راسترگ سر دهمو به خون ياد کدامين سوره از سوره‌هاي سرخ عشق اين گلوي خشک بغض آلود رااين گلوي گرفته از درد بي‌درمان فراق راو اين لبان ترک برده عطشان رابا آبروي کدام از گلنامها تر کنمدر سپيده دم طلوع بي‌غروب آزاديهر روز از دنياي سرخ عاشقان رابه نام کدام يک از نامهاي سرخ تاريخ بيارايمو به کدام ترتيببردل بزرگ کدام پرچمبر کدام ازبامهاي بلند جهانبه اهتزار برآرمبا اين همه دستان اينک بستهکه فراتر از همه دستهاي ياريگر نابستهسر شار از حس ياوري هاستدر سپيده دم طلوع بي‌غروب آزاديبراي گراميداشت رهنوردان نوروز نوين در سراسر تاريخ فردا بر قله کدام کوه بلنددرشت بنويسمآزاديچندانکه نام ونشان راه پرشقاوت رنج بردگاندر تاريخ هميشه سرافراز مبارزهبه يادگار بماندتاريخي که رنج حبسکه درد شکنجهکه دارودرفش رابه يقينبه افسانه مي‌سپارد.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان