12092021پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سرانجام پس از قریب دو سال تحقیق ، صبح روز گذشته دادگاه حمید نوری ، یک جنایتکار و از عاملان شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در سال۶۷ در استهکلم برگزار شد.
جنگ افروزی و صدورتروریسم از سوی دیکتاتوری ولی فقیه سرانجام کار دست رژیم آخوندی داد و بدین سان چشم انداز باز شدن پرونده دیگری را برای خامنه ای رقم زد.
به یقین آنچه که طی گذشت قریب دو هفته از قیام مردم دردمند در شهرهای مختلف کشور به اثبات رسیده است، همان نهادینه شدن شعار «سرنگونی» نظام آخوندی می‌باشد.
خاطرمان هست که خمینی دجال در فردای ورود به تهران، با این جملات که «ما شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم» و یا «آب و برق را مجانی می‌کنیم» بر موج خواسته‌های به‌حق میلیون‌ها ایرانی دردمند سوار و بدین سان انقلاب ضدسلطنتی را ربود.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان