10042022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
نتایج برآمده از تازه‌ترین انتخابات در عراق سخن از آن دارند که تعادل‌قوا در این کشور بحران‌زده به ضرر دیکتاتوری ولی‌فقیه برهم خورده است.
اجازه بدید تا بهترین شادباش ها را به مناسبت ۵۷ مین سالروز تاسیس سازمان مجاهدین خلق ابراز کنم.
قریب چهار روز از بررسی صلاحیت برای نامزد های دولت نحس سیزدهم در مجلس حکومتی می‌گذرد.
همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری، از عاملان کشتار زندانیان سیاسی بیدفاع در دهه ۶۰ که بازتاب بسیار گسترده داخلی و بین المللی بهمراه داشت، شاهد حرکت زشت از سوی یک لمپن دست آموز اطلاعات آخوندی و باند ایرج مصداقی بنام «سعید بهبانی» بودیم.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان