09162021پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
زنده یاد پدرم تعریف می‌کرد، که روز سقوط دکتر مصدق پیشوای تاریخی ملت ایران، ساواک اولیه شاه از قبل مقدمات حمله به یاران و هواداران او، و اعضای نهضت ملی‌اش را، کاملاً مهندسی کرده
قول داده بودم شرح حال مقاومت‌های سازمانیافته و کانونهای مکیزار و پارتیزان و ... (بخوانید شورشی)، و داستانهای کوتاهی از خائنین به مقاومت‌های سازمانیافته کشورهای دمکراتیک را، برای اطلاع هموطنان عزیز، بنویسم.
در باره محتوا و انگیزه و ماهیت ضد میهنی نظام ضد وطن و ایرانسوز خمینی- خامنه ای، این روزها بسیار گفته و نوشته میشود و الحق که هموطنان و میهن دوستان داخل و خارج کشور، مراتب نفرت و انزجار خود را بدرستی و گستردگی نشان داده اند
این روزها، پس ازمحکومیت تمامیت سیستم امنیتی رژیم، از صدر تا ذیل، در دادگاه آنتورپ بلژیک، و گواهی مقامات اروپا، مبنی بر دخالت رهبران رژیم، از همه جناح‌ها، در این توطئه تروریستی،

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان