12032020پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دکتر حمیدرضا طاهرزاده

دکتر حمیدرضا طاهرزاده

ای مرغ سحر چون این شب تاربگذاشت ز سر سیاهکاریوزنفخة روحبخش اسحاررفت از سر خفتگان خمارییادآر زشمع مرده یادآ  «علی اکبردهخدا»
شجریان ؛ گلبانگ فراموشی ناپذیر مهر و آزادی جاودانه شد
به راستی این «سرباز صفر ولایت» که بدون کمترین تحصیلات نظامی و حتی عادی به عالیترین منصاب نظامی در حکومت ویرانگر و ضدایرانی ولایت صعود کرد، چه کسی بودو مرگ او چگونه افشاگر و محک شناسایی مرزهای خونین بین آزادیخواهان و ایراندوستان با وطنفروشانی که با این حکومت جبّار، همدست و هم سرنوشت میباشند، شده است؟
در سوگ استخوانسوز جان شیفته آزادی، مبارز نستوه مهندس یزدان حاج حمزه 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان