11262022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
هاشم خواستار نماينده كانون معلمان ايران

هاشم خواستار نماينده كانون معلمان ايران

نامه هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران از زندان وکیل آباد مشهد ـ اردیبهشت ۱۴۰۱
از زندان وکیل آباد مشهد
  برنامه ای از شبکه ی تلویز یونی ایرانیاران پخش که خانم ویکتوریا آزاد در آن برنامه ، بجای میدان آزادی از نام سابق آن در رژیم شاه یعنی میدان شهیاد نام برد.دشمنی با خواسته های بحق مردم برای هیچکس آبرو بوجود نمی آورد.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان