03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
این پرسش را بسیار خوانده و شنیده‌ایم که چرا پارلمانترهای اروپایی و آمریکایی و دیگر قاره‌ها و کشورها از مجاهدین خلق بیشترین حمایتها را می‌کنند؟
نگاهی به مفهوم زندگی  ـ زندگی هر انسانی محصول افکارش است. از همین رو هم بود که «دکارت»‌ گفت «من فکر می‌کنم، پس هستم»! ـ زندگی هر کس، آینه‌یی از دلبستگی‌ها و آرزوهایش است...

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان