04132021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

وقاحت برتر

منتشرشده در مقالات و نظرات
24 اسفند 1399
ورود نظام به مقوله دادگاه وقاحت برتر است یا حماقت محض، کدام یک!!!؟
ذره ذره کاندر این ارض وسماستجنس خودرا همچوکاه و کهرباست
اخیرٱ انتشارخبر یک قرار داد زیر میزی دراز مدت بین نظام ولائی پا بگور درایران و جمهوری خلق چین مورد توجه مفسران وتحلیل گران امورسیاسی واقتصادی قرار گرفته

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان