03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شعار سرنگونی علیه نظام مذهبی فاشیستی حاکم بر ایران‌زمین تازه از گرد راه نرسیده است  بلکه  در فردای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با شعار مرگ بر خمینی آغاز  و در مسیر رشد خود به شعار سرنگونی که امروز "ورد" زبان هر انسان آزادیخواه ایرانی ست برتری یافته است.
حضور پیگیر شهروندان  خشمگین و معترض  ایران‌زمین بر کف خیابان‌ها در شهرهای ریزودرشت کشور ناقوس مرگ نظام ولائی فاسد، منفور و منحوس خامنه‌ای را به صدا درآورده
"همان تابش ماه نتوان نهفت"  فردوسی امروز بعد گذشت چهل‌وچند سال از چیرگی ناگوار حکمرانی مذهبی فاشیستی زشت‌چهرگان اهرمن کیش برمردمان

وقاحت برتر

منتشرشده در مقالات و نظرات
24 اسفند 1399
ورود نظام به مقوله دادگاه وقاحت برتر است یا حماقت محض، کدام یک!!!؟

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان