10072022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
حضور پیگیر شهروندان  خشمگین و معترض  ایران‌زمین بر کف خیابان‌ها در شهرهای ریزودرشت کشور ناقوس مرگ نظام ولائی فاسد، منفور و منحوس خامنه‌ای را به صدا درآورده
"همان تابش ماه نتوان نهفت"  فردوسی امروز بعد گذشت چهل‌وچند سال از چیرگی ناگوار حکمرانی مذهبی فاشیستی زشت‌چهرگان اهرمن کیش برمردمان

وقاحت برتر

منتشرشده در مقالات و نظرات
24 اسفند 1399
ورود نظام به مقوله دادگاه وقاحت برتر است یا حماقت محض، کدام یک!!!؟
ذره ذره کاندر این ارض وسماستجنس خودرا همچوکاه و کهرباست

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان