07252021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
وقتى هيچ چيز جاى خودش نيست، وقتى ضد ارزشها جايگزين ارزش هاى انسانى ميشوند، آنگاه كه فقر و بيكارى در ميهن بيداد ميكند، زماني كه سايه ظلم و ستم حكومت پليد آخوندي بر ايران عزيزمان سايه افكنده است،
بسيارى از متفكرين معتقدند كه قدرت تفكر و تعقل، منطق و خرد در انسان، عناصر شاخص وجه تمايز بين انسان و حيوان هستند. اما نكته قابل تأمل اين است كه هر يك از اين خصوصيات درانسان تا چه اندازه بالغ مى گردند و نمود آن در انسانها چگونه است.
از روزمره‌گي‌هاي زندگي و بنوعي هم شايد بي خيالي نسبت به دنياي پيرامونم بيست ساليست كه ميگذرد. مقايسه نگاهم درگذشته وامروز به اتفاقاتي كه تمامأ به نوعي با من”انسان” ارتباط دارند، "پروسه تغييري" است كه حاصل آن مختصات كنوني من در عرصه اجتماعي و سياسي است.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان