02272020پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای با عنوان «روحاني در وحشت از تحريم گسترده نمايش انتخابات، ملتمسانه گفت
درنمایش حکومتی ۲۲بهمن در تهران، آخوند روحانی در وحشت از تحریم یک پارچه نمایش انتخاباتی رژیم و قهر و انقلاب مردم و اینکه رژیم آخوندی به سرنوشت رژیم شاه دچار شود، ابراز وحشت کرد و گفت:
سازمان بهداشت جهانی بار دیگر در مورد گسترش ویروس مرگبار کرونا هشدار داد.
رژیم آخوندی اعتراف کرد قطعات ماهواره ظفر که روز یکشنبه پرتاب آن با شکست مواجه شد، در زاهدان فروافتاده است

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان