01272021چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ گزارشی با عنوان «سرویس مخفی رژیم ایران، سفرهای مرموز اسدالله اسدی»‌نوشت.
کارگزاران رژیم از افزایش مبتلایان و بستریها در استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، فارس، لرستان، خوزستان، البرز، یزد، همدان، سمنان و هرمزگان خبر میدهند
روزنامه حکومتی اخبار صنعت آش آنقدر شور شد که روزنامه‌های حکومتی نیز مجبور شدند که به واکنش مردم وشبکه های اجتماعی در رابطه با سیلی زدن عضو مجلس آخوندی زیر گوش سرباز بپردازنداخبار صنعت مینویسد
روزنامه حکومتی ایرانطبق مصوبه مجلس ماهانه باید به ۴۰ میلیون نفر یارانه ۱۰۰ هزار تومانی و به ۲۰ میلیون نفر یارانه 1۲۰ هزار تومانی پرداخت شود که به سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان