06122021شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جنایتکاران فکر کردند دستگاه‌ها امن هستند. اما فروشنده اف.بی.آی. بود. به قلم: یان ژوآنگ، الیان پلتیر
نشریات مجاهدین تا سال 1381 بیست و شش طرح مشخص را برای ترور رهبر مقاومت در فاصله سالهای 60 تا 65 را فاش کرده است.
سه کشور اروپایی فرانسه وآلمان و انگلستان در بیانیه یی به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین اعلام کردند:‌ ما از استمرار نقض تعهدات اتمی توسط رژیم ایران به شدت نگرانیم.
برخی از زندانیان سیاسی سالها در زندان بوده وحتی یک روز هم مرخصی نگرفته اند به عنوان مثال مریم اکبری منفرد که به مدت 12 سال گذشته در زندان بوده است

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان