03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سوها همسر ياسر عرفات روز چهارشنبه بعد از دريافت نتايج آزمايشگاهي پزشكي قانوني سوئيس در مورد جسد همسرش گفت، ياسر عرفات رهبر فلسطينيان در سال 2004 با خوراندن سم راديواكتيو پلوتونيوم كشته شده است.
روزنامه السياسه روز 6 نوامبر2013 گزارش داد كه ارتش آزاد سوريه توانست بعد از دو هفته درگيري در ريف حمص به يك دست آورد قابل توجهي برسيد و انبارهاي تسليحات در شهرك مهين كه دومين انبارهاي بزرگ سلاح و مهمات رژيم بحساب مي‌آيند را به تصرف خود در آورد.
تظاهرات مردم سقز بر عليه اعدام زندانيان سياسي كرد هزاران تن از مردم سقز از عصر چهارشنبه 25 آبان 92 از ساعت 1600 بر عليه اعدام زندانيان سياسي كرد در خيابانهاي اين شهر دست به تظاهرات زدند. تظاهرات مردم سقز تا ساعت 2200 همچنان ادامه داشت و مردم شعار مرگ بر ديكتاتور مي دادند.نيروهاي ضد شورش و نيروي انتظامي در وحشت از گسترش تظاهرات مردم سقز به تظاهركنندگان حمله كرده و بسياري از تظاهركنندگان را دستگير كردند.يكي از تظاهر كنندگان گفت: باور كن شهر بسيار شلوغ بود و تنها يك جرقه كم داشت كه اين آتش خشم راروشن كند. ******************************************************حكومت نظامي اعلام نشده در سردشت روز چهارشنبه 15 آبان 92 رژيم آخوندي از وحشت از گسترش تظاهرات عليه اعدام زندانيان سياسي كرد و خشم و انزجار مردم سردشت از اعدام جوانان مبارز كرد؛ تعداد زيادي نيروي ضد شورش و سركوبگر انتظامي را به سردشت گسيل داشته است. نيروهاي ضد شورش از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه در خيابانهاي اين شهر مستقر شده و شهر به حالت حكومت نظامي درآمده است.  
زندانيان سياسي شبنم و فرزاد مددزاده درحاليكه 2ماه ديگر حبس آنها تمام مي شود، نزديك به 2سال است كه ممنوع الملاقات هستند. اين تنها بخاطر تن ندادن به شرايط ملاقاتي كه ماموران جنايتكار ديكته كرده بودند، است. ماموران جنايتكار اطلاعات بدين وسيله زندانيان و خانواده هاي آنان را شكنجه روحي مي دهند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان