03272023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
. از خود می پرسمچگونه اتفاق افتاد؟وقتی خانه ویران شدو تو در زیر آوار درد زنده بگور...
خبرگزاري رويتر 13آبان 92: « دوبي - مهر نيوز روز دوشنبه گزارش داد يك فرمانده سپاه در سوريه بعد از اين‌كه براي دفاع از يك آرامگاه شيعي در دمشق داوطلب شد كشته شد. بنا‌به اين خبرگزاري، محمد جمالي‌زاده فرمانده سپاه پاسداران ( IRGC ) از استان جنوب شرقي كرمان، چند روز پيش توسط تروريستهاي وهابي كشته شد.
سحرگاه دوشنبه 13 آبان، دژخيمان رژيم آخوندي زنداني سياسي كرد شيركو معارفي، 32 ساله اهل بانه، را. پس از تحمل 5سال حبس و شكنجه در زندانهاي قرون وسطايي رژيم، در زندان شهر سقز اعدام كردند.
در شصت و پنجمين روز اعتصاب غذاي خانواده مجاهدان اشرفي و هواداران مجاهدين در برلين, آنها بر عزم خود تا آزادي 7 گروگان اشرفي و رسيدن به خواسته هاي عهادلانه شان تاكيد كردند .همچنين اعتصاب غذا كنندگان در برلين, همبستگي و حمايت خود را از اعتصاب غذاكنندگان و زندانيان سياسي زندانهاي اولين و گوهر دشت ابراز نموده و اعلام كردند كه زندان ليبرتي يا زندان اوين و گوهر دشت, صخنه هاي نبرد مشترك براي رسيدن به آزادي و دمكراسي در ايران است. جنايات وحشيانه و اعدام هاي قساوت بار در اشرف يا زندان و اروميه و كرمانشاه و ساير شهرهاي ميهن, خللي در عزم مردم ايران براي رسيدن به آزادي ايجاد نكرده و هر روز جوانان بيشتري را بسوي مبارزه براي آزادي, در داخل يا خارج ميهن به صحنه نبرد مي كشاند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان