03272023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سازمان عفو بين الملل Amnesty International پنجشنبه 25 اسفند 1401 - 16 مارس 2023
قطعنامه ، تلاش وحشیانه برای ساکت کردن زنان و دختران در ایران را به‌شدیدترین وجه محکوم کرد.شورای حقوق بشر هیأت مستقل حقیقت یاب بین‌المللی را به‌تحقیقات دربارة مسمومیت دانش‌آموران دختر موظف کند.

چهارشنبه سوري در اشرف3

منتشرشده در مقاومت
25 اسفند 1401
سخنان خانم مريم رجوي و شعارهاي مجاهدان در اشرف3 :

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان