03272023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
رئیس قضاییه جلادان از ”عفو“ ۲۲هزار زندانی قیام خبر داد! اذعان ناخواسته به ابعاد نجومی دستگیر شدگان
مسعود رجوی-۲۲ اسفند ۱۴۰۱ درماندگی بچه شاه از «سلطنت انتخابی» تا «فراسوی» سلطنت و جمهوری و منشور بی‌یال و دم و اشکم «گذار از جمهوری اسلامی» بدون تعیین‌تکلیف سلطنت و جمهوری «ابتدا با تکیه بر فعالیت‌های خارج کشور» برای فراهم کردن زمینهٔ مشارکت «کنشگران داخل کشور» آکنده از «رایزنی» با دولتهای خارجی و ردیف‌کردن کنوانسیونهای بین‌المللی تا در «گام‌های بعدی با حضور کنشگران داخل ایران» نوبت به «راهکارهای انتقال قدرت» در «فرآیندی خشونت‌پرهیز» برسد!
سخنرانیهای زینب حسینی-فلور صدودی –گیسو شاکری - مریم ذوالجلال – سیما باقرزاده - آیسان جدیری –هدی عمرانی –فاطمه سرحدی -آزاده ضابطی و میترا بی‌غم

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان