03272023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۰۰ اعلام حمایت از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دمکراتیک با جدایی دین و دولت و غیراتمی محکوم کردن نقض حقوق‌بشر و تروریسم دولتی رژیم ایران
ده کشور سهامدار «اینس‌تکس» این شرکت را منحل کردند. آلمان، انگلستان و فرانسه ۱۸اسفند در بیانیه‌یی مشترک این تصمیم را اعلام کردند.
  جلسه نمایندگان کنگره آمریکا برای اعلام حمایت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان از قطعنامه ۱۰۰ در حمايت از مردم ايران براي يك جمهوري دموكراتيك
خانم مریم رجوی: پیام به کنفرانس حمایت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا از قطعنامه ۱۰۰

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان