02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پس از تركيدن بادكنك ” كودك سرباز“  وزارت اطلاعات آخوندها عليه مجاهدين و ارتش آزاديبخش
رسانه هاي جهاني به اعدام شورشگران قهرمان در سراسر جهان واكنشهاي تند نشان داده اند. رسانه هاي زير نمونه و بخشي از شخصيتها و رسانه هاي آلمان است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان