11272022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
انتقاد شولز از رهبران ایران صدراعظم خواستار پایان دادن به خشونت علیه معترضان شد.
درخواست اطلاعات سپاه پاسداران خامنه‌ای از «ملت ایران» مبنی بر این‌که هر گونه ارتباط برای سرنگونی و انهدام مظاهر حاکمیت از جانب مجاهدین خلق است و باید در اولین فرصت آن را خبر بدهند،
اگر به سیاست خارجی آلمان در قبال ایران نگاهی بیندازید، آنگاه صرفاً سیاست مماشات با رژیم، به منظور به دست آوردن مزیت های اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای آلمان نیست که جلب توجه می کند، بلکه

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان