02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
رهبر ارشد مسيحيان سوريه اعلام كرد كه يك سوم جمعيت مسيحي از اين كشور خارج شده‌اند... بعد از اين‌كه شهر قديمي و مسيحي نشين معلولا، در ماه گذشته مورد تهاجم قرار گرفت، بسياري هشدار دادند كه فرار جمعيت مسيحي نشين سوريه از اين كشور شتاب بالاتري خواهد گرفت.
تهاجم مزدوران سپاه پاسداران به روستاها و دستگيري جوانان روستايي در بانهبه گزارش دريافتي از بانه ؛ بدنبال كشته شدن 4 پاسدار در بانه ؛ طي هفته گذشته مزدوران سپاه پاسداران در واكنش به كشته شدن 4 پاسدار در بانه به چندين روستاي بانه حمله كرده و منجمله در يك روستا3 تن از اهالي و 15 تن از جوانان روستايي را دستگير و با خود به نقطه نامعلومي برده شده بودند. تجمع اعتراضي كارگران كارخانه لوله پلي تن سنندججمعي از كارگران كارخانه لوله پلي تن سنندج در اعتراض به اخراج 45 تن از كارگران و عدم تمديد قرارداد ها روز پنجشنبه 25 مهر ماه در مقابل درب اين كارخانه در سنندج تجمع اعتراضي برگزار كردند.يك فعال كارگري در اين كارخانه در خصوص علت عدم تمديد قراردادها گفت: اين كارگران اخراجي چندي پيش به پايين بودن حقوق شان به مديريت كارخانه اعتراض كرده و خواستار بالا بردن سطح حقوق شان شدند ولي مدير كارخانه بجاي پاسخگويي و رسيدگي به خواست كارگران محروم از تمديد قرارداد با كارگران خودداري و عملا آنها را اخراج كرده است. تجمع اعتراضي كارگران پتروشيمي بيستونِ كرمانشاه در مقابل شركتروز شنبه 27 مهرماه جاري بيش از 300 كارگر پتروشيمي بيستونِ كرمانشاه مقابل اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند. آنان به پرداخت نشدن سه ماه حقوقشان و همچنين عدم امنيت شغلي در اين شركت اعتراض كردند. بقرار اطلاع اين شركت قرار است به بخش خصوصي فروخته شود و كارگران نگران موقعيت و امنيت شغلي خود هستند. تجمع اعتراضي جمعي از مردم اهل حق يارستاني در مقابل مجلسساعت 10 صبح روز امروز يكشنبه 28 مهرماه جمع زيادي از اهالي اقليت اهل حق ( يارستاني) در مقابل مجلس ارتجاع دست به تجمع اعتراضي زدند كه با يورش گسترده نيروي انتظامي مواجه شدند. آنان نسبت به توهين هاي حكومتي بر عليه اقليت مذهبي خودشان معترض بودند و شعار ميدادند "توهين ديگه بسه". نيروي انتظامي زيادي در مقابل مجلس گرادگرد نفرات جمع شده اند. دستگيري حد اقل 35 نفر از معترضين اهل حق يارستاني در مقابل مجلس ارتجاعصبح امروز يكشنبه 28 مهر جاري جمعي از مردم اهل حق يارستاني كه براي تجمع اعتراضي به مقابل مجلس آمده بودند، در اولين ساعت شروع تجمع خود با يورش وحشيانه نيروي انتظامي مواجه شده و حد اقل 35 نفر از آنان توسط نيروهاي سركوبگر دستگير گرديد. تجمع كنندگان نسبت به فشارها و توهينهاي حكومتي در رابطه با اقليت اهل حق يارستاني اعتراض داشتند. اين بازداشت شدگان به نقطه نامعلومي منتقل گرديده اند. تجمع اعتراضي كارگران شركت چدن نت در تهرانبه گزارش دريافتي از تهران جمعي از كارگران شركت چدن نت واقع در شهرك صنعتي عباس آباد صبح امروز يكشنبه 92.7.28 در مقابل اداره كار پاكدشت دست به تجمع زده وخواهان 4 ماه حقوق معوقه خود شدند ، اين كارگران كه غالبا از خانمها بودند از شرايط سخت كاري و حقوقهاي اندك و متقابلا از بي عملي ارگانهاي ذيربط دولتي در اين خصو ص معترض بودند ، يكي ازاين خانمها كه سرپرست خانواده نيز بود در همين رابطه امروزبدليل تصادف دچار صانحه و جراحت شد ، درحاليكه هيچ منبع در آمد و امكان درمان نيز ندارد. تجمع اعتراضي مردم اراك در ميدان شهداي شهرعليرغم حضور گسترده پليس و تخريب پياده روها و آوردن خانم ابتكار به اراك جهت بررسي آلودگي هوا ي اراك وبه اصطلاح در آوردن راه حل ها دراين زمينه تا مانع تجمع اعتراضي هفتگي مردم اراك شوند گروه زيادي از مردم اراك روز شنبه 7.27 تجمع اعتراضي خود را در ميدان شهدا برگزار نمودند آنها پلاكاردهايي با خود به همراه داشتند كه نسبت به آلودگي هوا اعتراض كرده و خواهان رسيدگي به وضعيت موجود شدند در پلاكاردهاي مردم اراك آمده بود كه اراك بالاترين شهر كشور داراي سرطان ، مردم اراك نفس ميخواهند مردم ميگفتند كه رژيم با انواع ترفند ها مثل كند سنگفرش باغ ملي و گوني كشيدن دور ميدان و حفر جاله و خندق و الان با آوردن خانم ابتكار ميخواهند مانع تجمع مردم و درخواست به حق آنها بشوند اما تا اقدام عملي هر هفته به تجمع اعتراضي خود ادامه خواهند داد. درگيري مردم كوت عبدالله با نيروي انتظاميروز سه شنبه 23 مهرماه جاري مردم و جوانان منطقه كوت عبدالله با نيروي انتظامي درگير شدند، نيروي سركوبگر انتظامي قصد دستگيري جوانان در اين منطقه را داشت كه مردم در مقابل اين يورشهاي وحشيانه ايستادگي كرده و با آنان درگير ميشوند   تجمع اعتراضي 600 كارگر كارخانه آلومينيوم المهدي بندرعباس600 تن از كارگران آلومينيوم المهدي روز شنبه 27 مهرماه در اعتراض به عدم يكسان سازي حقوق كارگران اين كارخانه؛ در محل اين كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند . كارگران معترض د اين تجمع طوماري را كه توسط 600 كارگر متخصص اين كارخانه امضا شده را براي تحويل به استانداري تهيه كرده اند.در اين طومار آمده است : ما کارگران کارخانه آلومينيوم سازی المهدی، مدت‌هاست که پی‌گير يکسان سازی حقوق و ساير مزايای قانونی خود در زمينه بدی هوا هستيم، ولی متاسفانه اين خواسته صنفی و قانونی ما تاکنون محقق نشده است. تجمع و اعتراض كارگران شركت شيميايي فلزي خاور در مقابل اداره كار پاكدشتبه گزارش دريافتي از تهران روز يك شنبه 92.7.28 جمعي از كارگران اخراج شده از شركت شيميايي فلزي خاور ، در مقابل اداره كار پاكدشت دست به تجمع زده وضمن شكايت خواستار حق سنوات و مطالبات معوقه بازگشت به كار گرديدند. تجمع اعتراضي مردم بندرعباس در بهشت زهراي بندرعباسجوانان بندر عباس روز شنبه 27 مهرماه بعد از ظهر در بهشت زهراي بندر عباس دست به تجمع اعتراضي زده و مجددا صداي اعتراض خود بر عليه تصميم گيريهاي دولت در رابطه با سياست جداكردن " گاوبندي " از استان هرمزگان، بلند نمودند. نيروي انتظامي جوانان را در اين منطقه سريعا متفرق نمود و نگذاشته كه به منطقه ديگري تردد كنند. تجمع جوانان بندر عباس در منطقه سيدمظفر نزديك صدا و سيماي بندر عباسجمعي از جوانان در تجمعي اعتراضي در منطقه سيد مظفر بندر عباس اقدام به دادن شعار عليه سياست جداسازي منطقه گاوبندي از هرمزگان نمودند. در اين تجمع نيروهاي انتظامي سريعا وارد شده و اقدام به برهم زدن تجمع جوانان نمودند. مأموران از اوجگيري اعتراضات مردم بندرعباس بشدت وحشت دارند و ميخواهند مانع هرگونه حركت اعتراضي در سطح شهر شوند، اما جوانان در محلات مختلف دست به تجمع ميزنند و بر عليه سياستهاي رژيم شعار ميدهند.
سايت فاكس نيوز 19 اكتبر 2013 (برلين) _ مخالفين ايراني در حال تظاهرات در مقابل سفارت آمريكا در برلين مي‌باشند، و بعد از كشتار 52تن هم ميهنانشان در عراق، براي دست زدن به اقدام فشار مي آورند. تعدادي از اعضاي مجاهدين خلق روز جمعه در مقابل سفارت امريكا در كنار دروازه مشهور براندنبورگ، تظاهرات كردند.
العربیه.نت فارسیکشف یک جمجمه متعلق به "انسان اولیه" با قدمت یک میلیون و هشتصد هزار ساله در گرجستان، ابعاد تازه‌ای از نحوه تکامل انسان را برای محققان روشن خواهد کرد.این جمجمه کامل‌ترین جمجمه از" انسان اولیه" می باشد که تا کنون کشف شده است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان