02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
روزنامه الربيع العربي روز 22 مهر از قول دختر يكي از گروگانهاي اشرفي نوشت : من شهابه هستم دختر يكي از گروگانهاي اشرفي كه نيروهاي مالكي از نزديك به يك ماه پيش آنها را حبس كرده‌اند و مادرم را از من جدا كردند
روز نامه لوموند بتاريخ 16 اكتبر 2013 در مقابله بقلم غزال گلشيري و تحت عنوان نوه آيت الله خميني «تابو شکني» مي کند مطالبي نوشته است كه هر آنكس كه از شرايط ايران خبر نداشته باشد تصور مي كند ايران بهشت برين زنان جهان است.

خطرات تلفن دستي

منتشرشده در اجتماعی
25 مهر 1392
امواج الكترومغناطيس تلفنهاي دستي باعث ايجاد تومور مغزي ميشود. فردي كه بمدت 6سال بطور مستمر با تلفن بگوش بوده عليه شركت سازنده شكايت كرده است.
در شرايطي كه وزارت اطلاعات كمترين صداي صنفي را نيز در دانشگاهها بر نمي تابد و دانشجويان از مينيمم هاي آزاديهاي مرسوم در ديكتاتوريهايي مثل دوره سلطنت آريامهري نيز محروم هستند سايت فرارو در خبري از قول وزير اطلاعات در روز 23 مهر از "ايجاد فضاي آكنده از امنيت و آرامش در دانشگاهها نوشته است : راهبرد وزارت اطلاعات ، فراهم کردن امنيت براي فضاي دانشگاهي است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان