11272022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
فرانكفورتر روندشاو دوشنبه  24 اكتبر 2022 نویسنده: تیم وینسنت دیک مصاحبه با سحر ثنائي
بحث اصلاحات نیست، این مردم خواهان پایان رژیم هستند
رژيم در حال سقوط ملاها در واكنش به تظاهرات هشتادهزار نفري ايرانيان در برلين، آلمان را تهديد كرد كه تلافي خواهد كرد و براي آلمان گران تمام خواهد شد.
خبرگزاري dpa و به دنبال آن مهمترين رسانه هاي آلمان و بسياري از مطبوعات خبر تظاهرات را منتشر كردند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان