05282022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
- عارفانی برای مدتی در مورد شعبه بلژیک مجاهدین اطلاعات جمع می کرد، گرفتن عکس از دفتر جدید مجاهدین در بروکسل و فایل های ویدئویی تظاهرات مجاهدین،
به دنبال صدور رای دادگاه استیناف بلژیک در باره توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران درپاریس و قطعی شدن احکام ۲۰سال زندان برای اسدالله اسدی
اقدامات و تدابیر گسترده سرکوبگرانه و دستگیری شمار زیادی از معلمان برای جلوگیری از شکل گیری تظاهرات معلمان

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان