11262022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
من انقلاب می‌خواهم و حاضرم برای آن جان بدهم به جای هرلحظه مردن زیر سرکوب این رژیم، می‌خواهم در راه آزادی بمیرم
دوشنبه شب در بیست و پنجمین شب قیام، تهران و شهرهای مختلف از جمله سنندج، سقز، یزدانشهر، اصفهان، کازرون، شیراز، مشهد، همدان، رشت، کرج، ورامين، فولادشهر، مريوان، بانه، همدان، مرودشت و ... شاهد تظاهرات شبانه و جنگ گریز با نيروهاي دشمن و  فريادهاي مرگ بر خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور بود.
تلویزیون هامبورگ یک   10.10.2022 - 17:30 Uhr اعتراضات در ایران: واکنش در  هامبورگ چگونه است؟

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان