04022023یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح رژیم تشکیل تیم‌های سرکوبگر واکنش سریع ۲۲نفره و تجهیز و تسلیح آنها با پول هلدینگ‌های اقتصادی
آزادی و همراه با آن یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران محقق می‌شود و درخشان و باشکوه خواهد بود ما به‌دفاع از آن ادامه خواهیم داد
امروزه از ژاپن گرفته تا استرالیا، آمریکا و کشورهای اروپایی، کلمة نوروز – با تلفظ‌های گوناگون – برای بسیاری از مردم آشناست. اگرچه اقدامات یونسکو در روند جهانی شدن نوروز بی‌تأثیر نبوده، اما شاید مهاجرت و پراکندگی ملل نوروزشناس در چهارگوشة  دنیا، نقش مهم‌تری را در این مورد ایفا کرده باشد.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان