04022023یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سخنراني هاي  محمد بن عیضه شبیبه -دکتر عید نعمات -دکتر اسما الرواحنه ایلی مارونی -خاخام موشه لوین -احمد جارالله
در فضای مجازی یک موضع‌گیری جعلی با آرم مجاهدین تحت عنوان «موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین» در مورد یاسمین پهلوی منتشر شده که کذب محض است، ربطی به مجاهدین ندارد و تولید عوامل شیخ و شاه است. موضع‌گیریهای مجاهدین در سایت سازمان مجاهدین خلق ایران و سیمای آزادی منتشر می‌شود. لجن‌پراکنی امیر حسین اعتمادی دفتر بچه شاه علیه مجاهدین و یاوه‌گویی علیه دادخواهی از مجاهدین سربه‌دار نیز نکته به نکته، رویکرد همانند و کلمات همسان با وزارت اطلاعات و یادآور سابقهٔ فاشیستی این شخص در دفتر تحکیم وحدت زیر مجموعه اولیهٔ سپاه پاسداران است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان