11272022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
روزنامه زود دويچه سایتونگ / مجله اشترن / روزنامه مرکور: روی بنری که تظاهرکنندگان در ببلپلاتز در دست داشتند، نوشته شده بود: «آلمان باید عمل کند: بر رژيم ملاها فشار آورد»
آژانس فضایی ناسا به تازگی تصویر جدیدی از تلسکوپ فضایی جیمز وب منتشر کرده است. این آژانس در توضیح این عکس نوشت: لحظه‌ای به هزاران ستاره جوانی که پیش از این هرگز دیده نشده بودند در سحابی رتیل خیره شوید.
و درود می‌فرستیم به شهرهای شورشی در قیام سراسری مردم ایران
حمایت از اعتصاب نفتگران، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان شورشگر در سراسر کشورمجاهدان رزم آور،خواهران و برادران عزیزم،

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان