12042022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
هنگامي كه بازيكنان به نشانه همبستگي با خلق قهرمان سرود ديكتاتوري را نمي خوانند، تلويزيون خدمتكار رژيم پخش گزارش را قطع مي كند.
اعتراضات علیه حکومت استبدادی در ایران - با وجود احکام اعدام و رفتار وحشیانه با تظاهرکنندگان - همچنان ادامه دارد. تنها راه رژيم برای ماندن در قدرت، استفاده از خشونت است.
هر محله و هر کوچه و خانه و مغازه را باید به یک سنگر تبدیل کرد مسعود رجوی  1401/08/29
راجر بکامپ (چپ) و یوگن اشمیت (راست) نمایندگان AfD می خواهند از آخوندها گاز بخرند. نوشته الکساندر نابرت، فردریک شیندلر

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان