01232022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
حکم دادگاه: این نامه‌ها در حیطه خصوصی جای نمیگیرند، مخاطب نامه ها مجاهدین هستند این امر به‌طور خاص در رابطه با رسیدهای پول هم صادق است
آمار وضعيت كرونا در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلايان جديد به كرونا 135.461  نفر تعداد فوت شدگان 179  نفر
آمار وضعيت كرونا در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلايان جديد به كرونا 140.160 نفر تعداد فوت شدگان 170 نفر
چهارشنبه 19ژانويه 2022 آمار وضعيت كرونا در 24 ساعت گذشته در آلمان

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان