03222023چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران: ای تغییر دهندة قلب‌ها و دیدگان؛ ای تدبیرگر شب و روز؛ ای دگرگون‌ساز حالات و حکومتها و حاکمیت‌ها؛ وضع و حال ما و خلق اسیر ما را به نیکوترین احوال بگردان
  در لحظات ورود به سال نو می‌خوانیم:یا مقلب‌القلوب و الابصارای که قلب‌ها و دیدگان را دگرگون می‌کنیای خدای انقلاب‌ها و قیام‌هایا مدبر اللیل والنهارای که گردش شب و روز را تدبیر می‌کنیای خدای سحر و سپیده آزادی در ظلمات اختناق و زنجیریا محول‌الحول والاحوالای خدای زیر و زبر کننده نظام‌ها و حکومت‌هاحول حالنا الی احسن‌الحال

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان