05282022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
مسعود رجوی به جوانان شورشگر در شهرهای بپاخاسته که مورد حملهٔ وحوش ولایت قرار می‌گیرند:
مسأله‌، امروز هم انقلاب کردن است باید ارتجاع و دیکتاتوری را از ریشه برانداخت
آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. روز پنچشنبه 20 شهر ایران در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار داشتند.
برادر مسعود :‌ امروز در آستانه چهار خرداد هستیم. چهل سال از شهادت حنیف کبیر و دیگر بنیانگذاران سازمان محسن و بدیع زادگان و یاران صدیق اونها، محمود عسگری زاده و رسول مشکین فام می گذرد،

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان