03282023سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
اطلاعيه شوراي ملي مقاومت ايران - كميسيون امنيت و ضد تروريس
تنها مجاهدين با اعتقاد به اسلام دموكراتيك، آنتي تز ديانت سركوبگر و فريبكار خميني بودند مجاهدين گفتند اين ارتجاع محض است و نه اسلام و به قانون اساسي ولايت فقيه رأي ندادند.
دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح رژیم تشکیل تیم‌های سرکوبگر واکنش سریع ۲۲نفره و تجهیز و تسلیح آنها با پول هلدینگ‌های اقتصادی
آزادی و همراه با آن یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران محقق می‌شود و درخشان و باشکوه خواهد بود ما به‌دفاع از آن ادامه خواهیم داد

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان