09292022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
نیویورک تایمز: در تهران اعتراضات از تجمعات بزرگ به سلول‌های کوچکتر شکل عوض کرده است
تظاهرات علیه آخوندها یک پیام به جهان دارد: زمان فشردن دست دیکتاتورها باید به پایان برسد.
  ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ دست کم ۱۷  نفر در ناآرامی های شدید در ایران جان باختند. رژیم  بطور وحشیانه واکنش نشان می دهد. تفسیر مهمان توسط یک آلمانی-ایرانی.
روزنامه داگنزني‌هيتر (روزنامه اصلي پايتخت سوئد) 22سپتامبر2022به قلم: عبدالناصر سديدي

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان