07102020جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
از انسان، به مثابه عالی ترین محصول دستگاه تکامل تعاریف متفاوتی ارائه میدهند؛ آنچه اما جایگاه انسان را بیش از هر تبیینی برجسته میکند همانا عنصر آگاهی و اختیاراست که از خصوصیت ویژه انسان اجتماعی است. در متن همین آگاهی و اختیار است که مسئول و وظیفه مند بودن انسان نیز قابل درک می باشد.
باید در هر سپیدی البرزنزدیک تر شویمباید یکی شویم... اینان هراسشان ز یگانگی ماستوقتی که دختر رحمان ...با یک تب دو ساعته می میردباید که دوست بداریم یارانباید که قلب ماسرود و پرچم ما باشد ...(فرزند دلاور خلق شهید خسرو گلسرخی)
بدون سفر به گذشته و نگاهی به وحشتکده ای که محصول بیش از سه ده حاکمیت وحشت و ترور در ایران است، نمیتوان عظمت آنچه را در ٦ تیر ١٣٩٣ در ویلپنت پاریس رخ داد، تصور کرد. باید برای لحظه ای به مسیری که فرزندان مجاهد ایران زمین درنوردیده اند اندیشید؛ باید روزها و شب ها و سحرگاهانی را به یاد آورد که جلاد جماران با هر ضربه ای که به مجاهدین وارد میکرد،
در سالهای اخیر، بویژه بعد از روی کار آمدن آخوند شیاد روحانی، روزی نیست که میدان های شهرهای مختلف میهن اسیرمان شاهد برپایی چوبه های دار برای اجرای احکام ضد انسانی اعدام نبوده باشد.ضجه های جگرسوز مادرانِ شاهدِ صحنه های اعدام و جان دادن فرزندانشان؛ نگاه های اشکبار نظاره گر عفریت مرگ و تباهی انسانها؛ جلادانی که در یک چشم به هم زدن دستورات ضحاک زمان را با شقاوتی کم نظیر اجرا میکنند و قربانیانی که چون پاندول ساعت بر فراز میدانها گذر روزهای سیاه حاکم بر میهن مان را رقم میزنند؛ تصویری از سایه ننگی که سرزمین ما گرفتار آن گردیده است را به نمایش میگذارند.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان