07082020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
طولانی شدن مبارزه همواره یکی از تهدیدات جدی اکثر جنبش های آزادی بخش بوده و رژیم آخوندی نیز، مثل همه رژیمهای سرکوبگر با تمرکز و مانور روی این پارامتر و با به راه انداختن جنگ روانی در جامعه از طریق به کار گیری عناصر مفلوک و خائن و بریده از انقلاب، توجیه و تئوریزه کردن بی فایدگی ادامه مقاومت و مبارزه را در دستور کار قرار داده و با تمام قوا به آن میپردازد.
یورش وحشیانه آدمکشان حرفه ای رژیم آخوندی به زندانیان سیاسی قهرمان بند ٣٥٠ زندان مخوف اوین، بار دیگر بر این حقیقت صحه گذاشت که نقض حقوق بشر با موجودیت این حاکمیت ضد بشری عجین است.
تنش زائی از خصیصه های ذاتی آن دسته از نظام های سیاسی – اجتماعی توتالیتر است که اساسا پیدایش و روند شکل گیری آنها در یک بستر دمکراتیک نبوده و نتیجتا به دلیل فقدان مشروعیت اجتماعی و سیاسی، ناتوان از پاسخگوئی به نیازهای مرحله ای جامعه خود می باشند.
مبارزه برای آزادی وعدالت اجتماعی که با سرنوشت انسان عجین شده است, در ایران زمین نیز اینک در گذار از فراز و نشیب های تاریخی همچنان با شدت تمام ادامه دارد. بهروزی و رهائی مردم, بویژه اقشار و طبقات محروم جامعه از قید و بندهای استعماری و استثماری همواره در صدر خواسته های جنبش ها و قیام های یک صد سال اخیر میهنمان بوده است؛ از جنبش مشروطه گرفته تا نهضت جنگل, از رستاخیز سیاهکل تا ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق فقید و مبارزه قهرمانانه دو سازمان پیشتاز در انقلاب ضد سلطنتی, یعنی فدائیان و مجاهدین خلق.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان