12092021پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
کودتای ننگین هفده ژوئن ٢٠٠٣ که با هدف تمام کردن کار مقاومت از طریق جدایی سر از بدنه و قطع شریانهای مالی مقاومت طراحی شده بود، بیش از هر عاملی با حضور و فداکاری بی نظیر و غرور انگیز اعضا و بویژه پایه اجتماعی مقاومت نقش بر آب گردید.
به درک واصل شدن سرتیپ پاسدار جنایتکار حمید تقوی، از بالاترین مهره های سپاه ضد مردمی و فرمانده پیشین قرارگاه تروریستی رمضان، در جریان دخالتهای ام القرای تروریسم در عراق، بار دیگر موجب گردید تا سردمداران فاشیزم دینی حاکم بر کشورمان اندر باب اهمیت "عمق استراتژیک نظام" داد سخن سر دهند و ناگزیر پرده را اندکی کنار زده و نیاز رژیم آخوندی به آن را گوشزد کنند.
مسیر حرکت جریانهای آرمان گرا و انقلابی در طول تاریخ هرگز مسیری هموار و بدون ابتلاء نبوده و بدون استثناء از دل طوفان های مهیب گذشته است.

از نتایج سحر

منتشرشده در مقالات و نظرات
02 آبان 1393
در سالها و به ویژه ماههای اخیر، میهن ما شاهد مقاومت،حرکات اعتراضی و شورش های مختلفی بوده است. از اعتراضات صنفی کارگران و اصناف مختلف تا تجمعات گسترده مردم در مقابل بیدادگاهها و شکنجه گاههای رژیم برای ممانعت از اعدام قربانیان این نظام فاسد؛

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان